Petycja informacyjna do Sędziów

petycja twoje prawo

Petycja informacyjna do Sędziów

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie “Stop Bankowemu Bezprawiu” przygotowało petycję informacyjną do Sędziów.

Petycja skierowana jest do Sądów Okręgowych z wnioskiem o przekazanie jej treści wraz załącznikami wszystkim sędziom Sądu Okręgowego oraz wszystkim sędziom Sądu Rejonowego podległych Sądowi Okręgowemu.

Petycja zawiera:

 • Dyrektywę 93/13,
 • dwie ważne uchwały SN (III CZP 17/15 oraz III CZP 29/17) oraz
 • kilka najważniejszych wyroków TSUE.

 

Co mogę zrobić?

 1. Pobrać stąd wszystkie dokumenty na swój komputer:

https://drive.google.com/open?id=12XUsFnwQ6nAoyGVy79y0srbWa9Ize5xk

 1. Zapoznać się z Petycją (wzór) przygotowaną dla Sądu Okręgowego w Warszawie.
 2. Uzupełnić dane i wysłać.

 

A jeżeli jest inny sąd?

W petycji (dokument w formacie Word) należy zmienić dane zaznaczone żółtym kolorem, czyli:

 • dane Sądu,
 • imię i nazwisko Prezes/Prezesa Sądu,
 • adres email Prezesa/Sądu,
 • następnie należy podpisać petycję i podać swój adres mail

Dane Sądu właściwego i jego Prezesa należy przepisać/przekopiować z arkusza LISTA SĄDÓW
(plik znajduje się we wskazanym wyżej folderze sieciowym, lista przygotowana przez Ryszard Sopocki dziękujemy za pomoc)

 

 1. Wysłać mailem zmienioną dla właściwego Sądu petycję na odpowiedni adres mail z LISTY SĄDÓW wraz ze wszystkimi załącznikami (10 załączników PDF)

 

Petycja zawiera zapis o braku zgody na publikowanie Waszych danych.

 

TEMAT MAILA: Petycja

TREŚĆ MAILA:

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, niniejszym pismem wnoszę petycję w interesie publicznym.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 wnoszę również o niezwłoczne opublikowanie niniejszej petycji na stronie www Sądu.

 

Odpowiedź dotyczącą rozpatrzenia petycji proszę przesłać na mój adres email: ……………………………..

Dziękuję.

Z poważaniem,

…………………………