Nieodpowiedzialne informacje ZBP mogą zachwiać stabilnością sektora bankowego. SBB informuje GPW o możliwości wpływania poprzez fake news na ceny akcji banków.

Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę - weźcie kredyty
Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę - weźcie kredyty

Skierowane w czerwcu br. pismo Związku Banków Polskich („ZBP”) dotyczyło rzekomej konieczności przedstawienia przez Rzeczpospolitą Polską uzupełniających uwag na piśmie w sprawie C-260/18 Dziubak, a w zasadzie sugerowało konieczność zmiany stanowiska zaprezentowanego przez rząd RP dnia 21 sierpnia 2018 r. W piśmie kierowanym do premiera przez ZBP sformułowana została m.in. teza, iż wyrok TSUE zgodny z prawem unijnym oraz tożsame z nim wyroki sądów polskich zagrażają stabilności finansowej sektora bankowego, w szczególności banków udzielających kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej.  Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało pismo kierowane do organów administracji państwowej zawierające sprostowanie tych nieprawdziwych informacji podawanych przez organizację lobbingową ZBP. Należy podkreślić, że już teraz działania ZBP poczyniły szkody wizerunkowe i przyczyniły się do naruszenia stabilności sektora bankowego. Wytworzone przez ZBP fałszywe informacje i opinie odbiły się szerokim echem: zostały powtórzone przez kilka wpływowych tytułów prasowych oraz nagłośnione przez media elektroniczne. Spadły też kursy akcji banków “frankowych”.

Stabilność sektora bankowego w świetle informacji przekazywanych przez urzędy sprawujące nad nim kontrolę oraz przez same banki – jest całkowicie niezagrożona. Zgodnie z wymogami prawa banki tworzą rezerwy na poczet zobowiązań wynikających ze spornych spraw, nie tylko objętych postępowaniem sądowym. Widzimy takie rezerwy w sprawozdaniach finansowych banków, a zatem nie ma realnego ryzyka zachwiania systemem bankowym, o czym fałszywie alarmuje ZBP w swoim piśmie. Poszczególne banki również zaprzeczają, jakoby ich sytuacja, wynikająca z problemu tzw. kredytów „frankowych”, miała istotny wpływ na płynność finansową banków i ich przyszłość.Podczas konferencji prasowej w dniu 13 sierpnia 2019 prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, banku z największym portfelem kredytów odnoszących się do CHF, powiedział[1]: „Czujemy się dosyć komfortowo, jeśli chodzi o opinię rzecznika TSUE, czekamy na wyrok. Z punktu widzenia wielkości wolumenów i liczby klientów banku to wartości małe”.

Należy zauważyć, iż zgodnie z informacją przedstawioną przez Komisję Nadzoru Finansowego banki przygotowane są na wyrok TSUE pod względem kapitałowym, co zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Mikołajczyk stwierdził podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w sierpniu 2018 roku: „Dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że sam domiar kapitałowy z tytułu posiadania przez banki ryzyka związanego z kredytami walutowymi to jest ponad 9 mld zł dodatkowych wymogów kapitałowych. Bufor ryzyka systemowego, o którym wspominał pan przewodniczący, wynosi w granicach 10 mld i podwyższenie wagi ryzyka ze 100% do 150%  to jest kolejne niecałe 9 mld.” [2].

Uwaga: Powyższy cytat został poprawiony na wniosek Jacka Barszczewskiego, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej KNF na dokładny, taki jak znajduje się w stenogramie na stronach Sejmu.

Twierdzenia prezentowane przez ZBP są zatem w naszej ocenie całkowicie pozbawione znamion rzetelnej informacji. Są jedynie publikacją mającą na celu wprowadzenie do obiegu fałszywych tez (ang. fake news) i szantażowanie rządu oraz opinii publicznej. Efekt tych działań podjętych przez ZBP może być zgoła odmienny od zamierzonego przez tę organizację, bo konsumenci opierając się na nieprawdziwych informacjach o złej kondycji niektórych banków mogą zacząć wycofywanie z nich depozytów, co może doprowadzić do rzeczywistego kryzysu w polskiej bankowości i kryzysu całego państwa.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o spółkach akcyjnych jest złamaniem prawa a sprawę powinna zbadać Giełda Papierów Wartościowych. O podjęcie działań w tym zakresie Stowarzyszenie zwróciło się w odrębnym piśmie.

Treść pisma skierowana do Premiera RP


[1] http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2774150,pko-bp-ocenia–ze-wzrost-spraw-sadowych-dot–kredytow-chf-w-ii-kw–byl-%E2%80%9Enaturalny%E2%80%9D

[2] http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/E7A75F8064E8B84DC12582FA002B9A71/%24File/0346908.pdf