SBB wystąpi o nadzór Ministra Sprawiedliwości nad przedłużającymi się w czasie pozwami grupowymi oraz złoży skargę do KE

Przyłącz się do pozwu przeciwko swojemu banksterowi

W związku z doniesieniami medialnymi[1] o celowym przedłużaniu przez pełnomocnika banku Romana Giertycha procesu klientów poszkodowanych w wyniku działania Getin Bank, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystąpi o objęcie nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości procesów grupowych przeciąganych przez nieetyczne działania pełnomocnika lub niezrozumiałe decyzje sędziego.

Zostanie również złożona skarga do Komisji Europejskiej na decyzje łamiące prawa wynikające z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Pozew grupowy przeciwko Getin Bank, którego większościowym akcjonariuszem jest pan Leszek Czarnecki, złożony w 2014 r. (sygnatura XXV C 1575/15) przez 200 klientów “torpedowany” jest przez działania pana Sebastiana Jarguta. Sebastian Jargut jest Prezesem w spółce “Giertych Kancelarie” (KRS nr 0000467625) a połowę udziałów w tej spółce posiada pan Roman Giertych. Czynności podejmowane przez pana Jarguta wydłużają postępowanie, w którym pełnomocnikiem banku jest Roman Giertych. W ocenie Stowarzyszenia SBB jest to również działanie sprzeczne z kodeksem etyki adwokackiej.

W tym samym czasie, w którym prowadzony jest pozew przeciwko Getin Bank część pozwów grupowych udaje się przeprowadzić w czasie znacznie krótszym. Przewlekłość w sprawie przeciwko bankowi powinna być zatem zbadana przez odpowiednie organa, bo być może w sprawie tej doszło do naruszenia prawa. Z nagrania zarejestrowanej w restauracji Amber Room rozmowy polskich oligarchów wynika bowiem, że pan Roman Giertych miał wpływać na przewlekłość postępowania w sprawie pozwu zbiorowego pokrzywdzonych przez Getin Bank kredytobiorców przeciwko bankowi. Cytat:

No postaramy się pomiędzy 7 a 10 lat, ale przez 5 to na pewno nie będzie.
To mogę zagwarantować
[2]

Przewlekłość pozwów zbiorowych nie ogranicza się wyłącznie do sprawy przeciwko Getin Bankowi. Również pozew grupowy złożony w czerwcu 2014 r. (I C 1281/15) przeciwko bankowi Millennium nie doczekał się do dzisiaj pierwszej rozprawy merytorycznej. W przypadku tego pozwu pytaniem jest dlaczego w ogóle trafił on do I Wydziału Cywilnego, skoro wszystkie inne sprawy przeciwko bankowi Millennium trafiają do III Wydziału (tam trafił m.in. pozew grupowy przeciwko Millennium o UNWW) oraz XXIV Wydziału.
Poszkodowani zadają sobie pytanie czy ta kwestia ma związek z faktem, że na czele I Wydziału Cywilnego stoi SSO Rafał Wagner, którego żona r.pr. Anna Cudna – Wagner, reprezentuje kancelarię CMS i broni bank Millennium właśnie w I Wydziale Cywilnym.

Sposób procedowania tych pozwów rodzi wiele wątpliwości i narusza art. 45  Konstytucji RP, który gwarantuje rozpatrywanie pozwów bez nieuzasadnionej zwłoki.

Również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej[3] w art. 47 gwarantuje “prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd”.

Z wiedzy posiadanej przez Stowarzyszenie SBB dzięki informacjom, jakie przekazują kredytobiorcy będący w sporze sądowym z bankami opisane praktyki przeciągania spraw przez banki są częstą praktyką. Prawnicy banków powołują świadków, którzy nie wnoszą nic do sprawy lub tzw. świadków etatowych, którzy dedykowani są na każdą rozprawę z bankiem. Zdarza się nagminnie, że powoływani przez banki świadkowie nie mają nic wspólnego z zawarciem umowy, a nawet nie byli pracownikami banku w chwili podpisywania umowy.

Opieszałość polityków, wymiaru sprawiedliwości prowadzi do dramatów rodzin, wyniszczenia psychicznego i finansowego kredytobiorców. Zastanawiając się dlaczego zdarzenia te mają miejsce w praworządnym kraju Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu stawia następujące pytania:

Jak długo jeszcze wymiar sprawiedliwości będzie tolerował działania pełnomocników banków zmierzające do przewlekłości spraw?

Dlaczego wyroki TSUE oraz Dyrektywy chroniące Konsumentów nie zawsze są egzekwowane w sprawach, w których stroną są banki?

I konkludując fakty: czy żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, czy w “Rzeczpospolitej Banksterskiej”?

 

[1] https://www.rp.pl/Sadownictwo/310289963-Czlowiek-Giertycha-torpeduje-sprawe-frankowiczow.html?fbclid=IwAR0bn2KvTwrBs9qk8i9RCtQU4Cfpqc0A3zWv7j72jufLF_mp_cZHTHhrs9k&template=restricted

[2] https://www.tvp.info/40136717/pani-umrze-i-nie-zobaczy-ani-zlotowki-czarnecki-na-tasmie-o-giertychu

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT