List skierowany do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie tzw. kredytów “walutowych”

Prezydencie obiecałeś!
Prezydencie obiecałeś!

.

SBB.III.P.3.2017
Warszawa, 25 lipca 2017 r.

 

Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z Pana zapowiedzią, przedstawienia w najbliższym czasie nowych wersji projektów reformujących sądownictwo nasza społeczność przypomina Pana deklaracje w sprawie ustawy rozwiązującej problem tzw. kredytów „walutowych”, której złożenie zapowiadał Pan w trakcie kampanii prezydenckiej. Deklaracje tą potwierdził Pan już jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie spotkania z przedstawicielami osób poszkodowanych przez system bankowy. Osobiście Pana zapewnienia przyjąłem jako gwarancję, iż w końcu banki łamiące Polską Konstytucję oraz Dyrektywy Unijne będą zmuszone do zaprzestania tego nagannego procederu.

Niestety dwukrotnie nie dotrzymał Pan terminu złożenia projektu przywracającego faktyczną równowagę stron. Warto podkreślić, iż jako strona społeczna wiele miesięcy wspólnie pracowaliśmy nad projektem ustawy. Niestety ten projekt ustawy został przez Pana odrzucony jak również kolejne rozwiązania proponowane przez zespół ekspertów powołany w Kancelarii Prezydenta. 2 sierpnia 2016 r został przez Pana złożony projekt, który nie był opiniowany ani ze stroną społeczną ani z ekspertami. A ponieważ dotyczył on niewielkiego procentu tego problemu zobowiązał się Pan ponownie, iż jeżeli banki w ciągu roku nie rozwiążą tego problemu na drodze ugód z klientami to za rok złoży Pan projekt ustawy, który kompleksowo rozwiąże problem.

Banki dalej łamią prawo a termin realizacji ostatniej Pana obietnicy w tej sprawie mija już za parę dni. A mimo Pana deklaracji z Kampanii wyborczej od dwóch lat banki dalej wykonują umowy sprzeczne z prawem. Nie są w stanie tego zatrzymać Sądy, które pozwoliły na licytację majątku ponad 100 tys. rodzin na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym. Sądy nie są w stanie wyegzekwować stosowania przepisów Dyrektywy 93/13 mimo, iż już 6 lat temu wydały w tej sprawie pierwsze prawomocne wyroki. W tych sprawach Sąd Najwyższy dwukrotnie wydawał wyroki sprzeczne z Dyrektywami Unijnymi łamiąc wprost prawo o ochronie konsumenta[1]. Każdy miesiąc przynosi więc kolejne tysiące tragedii opartych na przemocy prawnej stosowanej przez banki pod nadzorem Państwa Polskiego.

O tym jak ważne jest wywiązanie się z obietnicy danej naszej społeczności dla całej gospodarki i dla społeczeństwa mówią dwa raporty traktujące o skutkach nie wprowadzenia rozwiązań systemowych przez Państwo. Według raportu  Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych Polacy tracą rocznie z tytułu zaniechań legislacyjnych władz wobec banków około 22 mld złotych. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Dużo dotkliwsze są negatywne skutki społeczne. Najważniejsze z nich wymienione zostały w Raporcie sporządzonym na zlecenie Pana Kancelarii: niższa dzietność, pogorszenie zdrowia obywateli, rozpady rodzin, rozwody. Szkody te są poważne i nieodwracalne.

Dlatego wzywamy po raz kolejny Pana do wywiązania się ze swoich obietnic wyborczych, które są równie ważne dla kraju jak reforma sądownictwa i były elementem, dzięki któremu sprawuje Pan swój urząd.

Wzywamy do tego, aby to suweren był znowu dla Pana najwyższym dobrem tego kraju a nie korporacje finansowe czy zawodowe.

Wzywamy do tego, aby to suweren był głównym uczestnikiem tworzenia prawa a nie lobbyści bankowi i korporacyjni.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes
Arkadiusz Szcześniak

 

[1] IV CSK 285/16 z 1 marca 2016 roku oraz II CSK 803/16 z 14 lipca 2017 roku