LIST OTWARTY DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

.

LIST OTWARTY
DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W wywiadzie dla TVN24 dnia 25 czerwca 2020, odnosząc się do niespełnionej obietnicy, powiedział Pan, że nie została spełniona ponieważ była blokada.

Cytując Pana wypowiedź: “nie zrealizowałem jej w pełni, ponieważ była blokada”.

Wypowiedź ta budzi nasze zdziwienie. Zgodnie z art. 144 ust. 3  Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe w tym inicjatywy ustawodawcze. Nie podlegają one kontroli, asygnacie a tym bardziej “blokadzie” przez żaden organ rządowy czy administracji państwowej.

 

W związku z powyższym pytamy:

Kto blokował złożenie projektu ustawy, co do którego zobowiązał się Pan w kampanii prezydenckiej w 2015 r.?

Kto wpływa na decyzje, które powinny być podejmowane samodzielnie przez Prezydenta?

 

Prosimy również o doprecyzowanie informacji dotyczącej Ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W swojej wypowiedzi powiedział Pan:
“stworzyłem ustawę, która pomaga wszystkim kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, nie tylko tym, którzy mają kredyty we frankach, bo zgłosili się do mnie również ludzie, którzy mają kredyty w złotych, w euro, w różnych walutach”.

W związku z tym pytamy:

Czy ta ustawa jest autorskim projektem kancelarii Prezydenta, czy też nowelizacją ustawy PO?

Czy to prawda, że od nowelizacji przepisów o Funduszu Wsparcia skorzystało z niej mniej niż 50 osób?

Czy uważa Pan, że Fundusz Wsparcia rozwiązuje temat nieuczciwych zapisów w umowach kredytowych powiązanych z walutami obcymi, wszak Fundusz Wsparcia to pożyczka na ich spłatę?

Czy posiada Pan wiedzę, że w Polsce kredyty gotówkowe są czterokrotnie droższe a hipoteczne 2-3 krotnie droższe niż w Państwach UE, w których działają te same banki co w Polsce?