Jakie jest ryzyko prawne?

Jakie jest ryzyko prawne?

Ryzyko to wynika z posiadania przez banki aktywów powiązanych z umowami kredytów indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych. Rodzi to w pierwszej kolejności możliwość poniesienia przez banki wysokich kosztów, wiążących się z unieważnieniem umów przez sądy oraz dodatkowo kosztów sądowych. Będą one znacznie wyższe dla banków niż w przypadku wejścia w życie rozwiązania postulowanego w projekcie ustawy zgłoszonym przez klub Kukiz’15 druk sejmowy 729.

Z treścią druku sejmowego nr 729 oraz opiniami można się zapoznać tutaj.

 

–> Czytaj dalej: Jakie są propozycje ustawowe?