Czy Polska może obawiać się arbitrażu?

Czy Polska może obawiać się arbitrażu?

Przeciwnicy rozwiązań ustawowych lansują tezę, że przyjęcie ustawy prokonsumenckiej spowoduje retorsje i międzynarodowy arbitraż. W opinii publicznej panuje przekonanie, że podstawą prawną pozwów akcjonariuszy banków przeciwko Polsce o odszkodowanie mogą być klauzule ISDS, zawarte w umowach o wzajemnym popieraniu i ochronie (dalej: „BIT”). Okazuje się, że jednym z problemów w procesie legislacyjnym, dotyczącym restrukturyzacji kredytów powiązanych z walutą CHF jest rzeczywisty status prawny umów BIT. W czerwcu 2011 r. Minister Gospodarki został upoważniony do ich wypowiedzenia.
Komisja Europejska uważa, że umowy BIT, zawarte pomiędzy członkami UE (ang. intra UE BITs), są sprzeczne z prawem wspólnotowym, gdyż uprzywilejowują inwestorów zarejestrowanych w wybranych jurysdykcjach UE wobec innych podmiotów gospodarczych.

Stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie jest bardzo zdecydowane. Komisja Europejska wkroczyła po zasądzeniu odszkodowania wobec Rumunii w głośnej sprawie Micula v Romania (ICSID numer: ARB/05/20) i nakazała Rumunii niewypłacanie tego odszkodowania i natychmiastowe wypowiedzenie wszystkich umów BIT. Co więcej, KE zagroziła, że wypłacenie tego odszkodowania zostanie uznane za pomoc publiczną.

 

–> Czytaj dalej: Ile banki będą musiały oddać w wyniku przegranych procesów?