Komornik zajmuje konto banku Millennium

Komornik zajmuje konto banku Millennium

Ostatnie tygodnie przyniosły bolesne decyzje dla banku Millennium, a pozytywne dla pokrzywdzonych konsumentów oraz dla polskiej gospodarki. Szereg decyzji urzędów potwierdza, iż ten bank pomimo wpisania do rejestru postanowień niedozwolonych (klauzule nr 3178, 3179) dalej wykonuje umowy w oparciu o te nieuczciwe zapisy. Bank wprowadzał też swoich klientów w błąd dezinformując o zakresie swojej odpowiedzialności. Wobec powyższych ustaleń Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komornicy oraz Stowarzyszenia reprezentujące poszkodowanych podejmują kolejna działania piętnujące łamanie przepisów prawa przez bank Millennium.

W ostatnich dniach 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał decyzję(*1) o nałożeniu na ten bank ponad 20 mln kary. Bank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych dotyczących tzw. kredytów pseudowalutowych.

Wobec nieprawidłowego wykonania wyroku przez Bank Millennium 12 stycznia Komornik rozpoczął egzekucję należności z konta Banku znajdującego się w PKO SA. Kwota roszczenia wynika z prawomocnej przegranej Banku z tytułu nienależnie pobranych opłat za tzw. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (VII Ca 565/17). Wygrane klientów w tego rodzaju sprawach stają się już codziennością, a mimo to bank nie wypłaca zasądzonych kwot na konta wskazane przez klientów.

14 lutego 2018 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, w sali nr 4 odbędzie się przesłuchanie Pana Joao Bras Jorge prezesa banku Millennium w charakterze obwinionego o czyn z art. 138b kw.

Stowarzyszenie Pro Futuris przygotowało również  opinię lingwistyczną dotyczącą umowy indeksowanej oraz umowy złotówkowej z aneksem indeksacyjnym Banku Millennium. Opinia ta może być przydatna dla osób toczących spór sądowy z tym bankiem. Więcej informacji o opinii udziela Zarząd Pro Futuris http://profuturis.eu/onas.html

W 2018 r. powinna też rozpocząć się faza merytoryczna w dwóch pozwach zbiorowych przeciwko Bankowi Millennium, prawomocnie przyjętych do rozpoznania, w tym w największym pozwie grupowym w Polsce, w którym ponad 5 tys. konsumentów walczy z Bankiem Millennium o wykonywanie umów kredytu bez zapisów umowy odnoszących saldo zadłużenia i raty spłaty kredytu do waluty obcej. Klauzule te są prawomocnie uznane za nieuczciwe i nieobowiązujące klienta, a ponadto są wpisane do rejestru prowadzonego przez UOKiK (wpis nr 3178 i 3179). Prezes UOKiK stwierdził również naruszenie przez Bank zbiorowych interesów konsumentów poprzez masowe wprowadzenie kredytobiorców w błąd co do znaczenia prawomocnych wyroków SOKiK i podanych wyżej wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych. Skalę stwierdzonego przez Prezesa UOKiK naruszenia obrazuje wymownie wymiar kary pieniężnej nałożonej decyzją z grudnia 2017 r. na Bank Millennium i wynoszącej przeszło 20 mln. PLN.

Drugim pozwem grupowym konsumenci dochodzą od Banku zwrotu pobranych od nich przez Millennium opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest to pozew, w którym proces z Bankiem toczą wspólnie przysłowiowi „złotówkowicze” i tzw. „frankowicze”.

Informacje o pozwach dostępne są m.in. na stronie: www.pozewgrupowymillennium.dt.com.pl

 

Pro Futuris
Artur Rudziński
518-409-692

Stop Bankowemu Bezprawiu
Arkadiusz Szcześniak
725-932-168

*1 – https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13932