Ważne informacje dla kredytobiorców Getin Noble Banku od Syndyka w sprawie pozyskiwania zaświadczeń

Poniżej publikujemy odpowiedź na pytanie skierowanie do Syndyka w stosunku do informacji medialnych o rzekomym zakresie wydawania zaświadczeń wydanym przez Syndyka.


Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. [dalej „GNB”] wyjaśniam, że nie są prawdziwe pogłoski jakoby zostało wydane jakiekolwiek zarządzenie zakazujące wydawania zaświadczeń o dokonanych spłatach kredytów w zakresie w jakim decyzją BFG o przymusowej restrukturyzacji pozostały one w GNB [kredytu denominowane lub indeksowane w CHF].

W zakresie tych zaświadczeń należy się zgłaszać jak dotychczas do centrali GNB [https://www.getinbank.pl/kontakt]. W wypadku, gdyby zaświadczenie nie zostało wydane w rozsądnym terminie prosimy o informację na adres: [email protected]

Syndyk masy upadłości jest świadomy, że w interesie każdego posiadacza kredytu denominowanego lub indeksowanego w CHF jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności w oparciu o żądanie uznania umowy za nieważną [na podstawie abuzywności klauzul umownych] wraz z oświadczeniem o potrąceniu.

Zaznaczamy, że nawet jeżeli do zgłoszenia wierzytelności nie zostanie dołączony dokument potwierdzający spłaty kredytu to zgodnie z dyspozycją art. 243 ust. 1 Prawa upadłościowego syndyk będzie sprawdzał zgłoszenie wierzytelności z księgami banku. Gdyby powstały wątpliwości wymagające wyjaśnienia zgodnie z art. 243 ust. 2 Prawa upadłościowego syndyk może wezwać do uzupełnienia dokumentów.

Zwracamy uwagę, że 30 dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności ma charakter instrukcyjny, a jego przekroczenie nie przekreśla ważności zgłoszenia wierzytelności [może się wiązać jedynie z koniecznością wniesienia opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego]. Z punktu widzenia interesu Klienta kluczowym pierwszorzędnym pozostaje, aby dopełnione były wszystkie wymogi materialne do potrącenia z uwagi na treść art. 96 Prawa upadłościowego.

Upadłość GNB jest pierwszą tego typu sytuacją w Polsce, a służby prawne syndyka masy upadłości prowadzą intensywne analizy prawne skutków ogłoszenia upadłości GNB dla kredytobiorców.

Intencją zespołu syndyka masy upadłości jest opracowanie i upublicznienie możliwie najszerszych instrukcji w zakresie sposobu zgłaszania wierzytelności i składania oświadczeń o potrąceniu.

Jednocześnie obserwujemy w massmediach i serwisach społecznościowych szereg wypowiedzi i twierdzeń, które mogą nie odzwierciedlać ani intencji syndyka, ani skutków ogłoszenia upadłości GNB dla kredytobiorców.

Prosimy o niesugerowanie się pogłoskami lub treściami niepochodzącymi z oficjalnych komunikatów syndyka masy upadłości.