Wielkie zwycięstwo polskich kredytobiorców! Wyrok TSUE potwierdza, że banki muszą stosować europejskie standardy uczciwości

Dyżury połączone z konsultacjami w sprawie umów kredytów “frankowych” w siedzibie SBB w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na dyżury połączone z konsultacjami w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych. Konsultacje udzielane będą w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Marszałkowska 21/25 m. 35 w Warszawie.

Dyżury pełnić będzie w poniedziałek 14X i piątek 18X w godzinach 11:00-15:00 oraz wtorek 15X i czwartek 17X w godzinach 13:00-18:00 wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Barbara Husiew.

W środę 16X w godzinach 16:00-20:00 dyżur pełnić będzie Sekretarz Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Aneta Wydrzyńska.

Pierwszeństwo w konsultacjach mają członkowie Stowarzyszenia.