Zapraszamy na konsultacje w sprawie nieuczciwych kredytów i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Dyżury połączone z konsultacjami w sprawie umów kredytów “frankowych” w siedzibie SBB w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na dyżury połączone z konsultacjami w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych.

W Warszawie konsultacje udzielane będą w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Marszałkowska 21/25 m. 35 w Warszawie. Dyżury pełnić będzie wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Barbara Husiew oraz Sekretarz Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Aneta Wydrzyńska.

Pierwszeństwo w konsultacjach mają członkowie Stowarzyszenia.