Dyżury połączone z konsultacjami w sprawie umów kredytów “frankowych” w siedzibie SBB w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na dyżury połączone z konsultacjami w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych.

W Warszawie konsultacje udzielane będą w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Marszałkowska 21/25 m. 35 w Warszawie.

Pierwszeństwo w konsultacjach mają członkowie Stowarzyszenia.