Chorwackie i ukraińskie banki będą przewalutowywać kredyty frankowe?

Chorwackie banki zgodzą się na przewalutowanie kredytów frankowych?
Ukraina również jest gotowa na rozwiązanie problemu toksycznych kredytów.

 

O tym, co mogą i co robią rządy innych państw – Chorwacja, Ukraina, za chwilę Hiszpania.

A czego nasz wciąż nie potrafi zrobić.

Fragment artykułu o Chorwacji:

“[…] W liczącej 4 mln obywateli Chorwacji kredyty frankowe oryginalnie miało 130.000 rodzin, z czego do dziś spłaca je 60.000 rodzin (pozostałe kredyty najprawdopodobniej zostały przewalutowane wcześniej na mocy indywidualnych uzgodnień klientów z bankami lub spłacone). Proporcje są więc mniej więcej takie, jak w Polsce (u nas we franka “ubranych” jest 550.000 rodzin, ale jesteśmy krajem dziewięciokrotnie bardziej zaludnionym). Jakieś 40% wszystkich kredytów hipotecznych stanowią te frankowe (4 mld euro, 8% ichniejszego PKB), zaś biorąc pod uwagę całe portfele kredytowe banków (łącznie z kredytami korporacyjnymi, dla małych firm, konsumpcyjnymi, kartowymi i samochodowymi) – frankowe kredyty stanowią 16%. Nie jest to więc skala, która przeraża (tak jak i u nas). A wzrost rat kredytobiorców? Tu też możemy sobie z Chorwatami przybić piątkę. Kurs kuny w stosunku do franka wynosił w 2008 r. mniej więcej 4,4, dziś oscyluje w okolicach 7,5, co też jest zbliżone do naszych warunków, czyli franka po 2 zł w 2008 r. i po mniej więcej 4 zł dziś.[…]”

A tu link do informacji o Ukrainie i ich sposobie ustawowego rozwiązania problemu toksycznych kredytów.

Fragment artykułu o Ukrainie:

“Pierwsze czytanie dokumentu 1558 “w sprawie ochrony konsumentów usług finansowych od skutków dewaluacji hrywny.”

Jak zaznaczono w nocie objaśniającej, przyjęto projekt ustawy ze względu na konieczność podjęcia szybkich działań w celu zapewnienia stabilności finansowej w kraju, przywrócenie zaufania społecznego do instytucji bankowych i państwa jako całości, w celu utrzymania wzrostu gospodarczego i zapewnienia zgodności z konstytucyjnych praw obywateli.

Projekt ustawy przewiduje mechanizm rozwiązywania problemów dotyczących osób, które mają obowiązki wynikające z umów o kredyt konsumencki[…].

Zgodnie z uzasadnieniem proponowana ustawa jest mechanizmem kompromisu i dystrybuuje odpowiedzialność finansową między państwowych, banków i osób prywatnych kredytobiorców.

“Przepisy ustawy stanowią okazję do osób, aby zmniejszyć obciążenie budżetu rodziny, obniżenie poziomu płatności” […]

Projekt ustawy przewiduje ustalenie, że wszystkie banki i inne instytucje finansowe, które działają na terytorium Ukrainy, na pisemny wniosek obywateli Ukrainy, którzy mają zaległe zobowiązania wynikające z umów kredytowych w walutach obcych są zobowiązane w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku dokonać restrukturyzacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

Projekt dotyczy restrukturyzacji wszystkich kredytów konsumpcyjnych uzyskanych na zakup jakiegokolwiek majątku, bez ograniczeń, do kwoty zadłużenia.

Zadłużenie konsumentów jest konwertowane wg oficjalnej kursu NBU z dnia udzielenia kredytu (podpisania umowy kredytowej). Różnica kursowa ma być umorzona przez banki.”