Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W WARSZAWIE 21 czerwca w biurze SBB

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W WARSZAWIE 21 czerwca b.r.,w biurze SBB Wykład i porady poprowadzi r.pr. Kacper Sampławski.
Zapisy przyjmujemy do środy (20 czerwca b.r.,), do godz.16:00.

Przed poradami indywidualnymi, o godz. 17:30,odbędzie się krótki wykład wprowadzający, na którym uzyskają Państwo odpowiedź na poniższe zagadnienia:

(1)Jak uwolnić się od nieuczciwego kredytu “w CHF”.

(2) Podstawowe wady prawne umów kredytu “w CHF”

(3) Jak rozpocząć walkę z bankiem

(4) Co można osiągnąć w sądzie

(5) Jak przerwać bieg przedawnienia.

 

Porady indywidualne odbędą się w godz.18:00 – 20:30.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na: [email protected] , z dopiskiem:

“Warszawa- (1)WYKŁAD i PORADA/albo/

(2)PORADA INDYWIDUALNA/albo/

(3) WYKŁAD-21.06.2018

oraz swoje IMIĘ I NAZWISKO”

Prosimy o dokonanie wyboru jednej z trzech ww. możliwości i wpisanie jej w temacie wiadomości. W środę (20 b.m.),ok. godz.19-20 , prześlemy potwierdzenie udziału.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAPISACH. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).