Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatne porady prawne dla członków Stowarzyszenia SBB oraz Sympatyków w Olsztynie i Ełku

Planujemy kontynuować bezpłatne porady prawne dla członków Stowarzyszenia SBB oraz Sympatyków w Olsztynie i Ełku.

Pierwsze porady odbyły się 9 czerwca 2018 w OLSZTYNIE i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego widzimy potrzebę kontynuacji takich spotkań.

Aby móc sprawnie logistycznie zorganizować takie SPOTKANIA, potrzebna jest nam informacja, ile osób z tamtych okolic zainteresowanych jest skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych w najbliższym czasie lub we wrześniu 2018.

Planowane na wstępie są wykład dot. rozpoczęcia walki z banksterami, obrony przed nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym i postępowaniu nakazowym, oraz dot. ogłoszenia upadłości konsumenckiej a po nich indywidualne porady prawne, gdzie każda porada trwa 30 minut.

Osoby zainteresowane proszę aby zgłaszały się na maila:

[email protected]

do niedzieli 17 czerwca 2018 roku. W temacie maila proszę wpisać:

„OLSZTYN/EŁK – darmowe indywidualne porady prawne – imię i nazwisko”

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).