Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatne porady prawne dla poszkodowanych przez banki: Kraków, 17 października – Radca Prawny Piotr Kopeć

Zapraszamy osoby zainteresowane na co dwutygodniowe spotkania w Krakowie podczas których będzie można uzyskać bezpłatne porady obywatelskie, związane z problemami prawnymi osób poszkodowanych przez banki, w związku z tzw. “kredytami frankowymi”.

W związku z dużym zainteresowaniem, zostały uruchomione cykliczne dyżury, co dwa tygodnie, we wtorki.

Porady będą miały charakter porady ustnej (np. analiza umowy z bankiem), ewentualnie będzie również udzielana pomoc przy napisaniu krótkich i prostych pism, np. reklamacji.

Kolejny dwugodzinny dyżur odbędzie się już 17.10.2017 r. w godz. 17:00 – 19:00.

Porad udziela Radca Prawny Piotr Kopeć, zajmujący się rozwiązywaniem problemów prawnych, związanych z tzw.” kredytami frankowymi”.

Adres: ul. Długa 48/15

Osoba odpowiedzialna: Kama Porczak SBB Region Południowy, Kraków

Osoby zainteresowane poradą proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: [email protected] lub pod nr tel.: 602-783-933, 501-008-794.

Na spotkanie należy zabrać wszelka dokumentację, dotyczącą problemu prawnego lub przesłać ją wcześniej w zgłoszeniu mailowym.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).