Parlament przyjął wsparcie dla banków, odrzucił wsparcie dla kredytobiorców. W tym czasie SBB organizuje bezpłatne porady dla kredytobiorców.

Mimo apeli strony społecznej oraz opozycji Parlament nie przyjął przepisów dotyczących zagwarantowania ustawowego odroczenia płatności rat dla konsumentów oraz przedsiębiorców. Sektor bankowy otrzymał wsparcie szacowane na 70 mld złotych, podczas gdy kredytobiorcy nie otrzymali choćby odroczenia spłaty rat.

Kredytobiorcy zostali całkowicie pozostawieni na łasce sektora bankowego, który mimo zapowiedzi, do dzisiaj nie wdrożył odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich. Część sektora bankowego proponuje odroczenie płatności, obarczone kosztami dla kredytobiorców i stawia przy tym liczne wymagania. Zazwyczaj są one niedostępne dla osób już posiadających opóźnienia w płatnościach (szczegółowe wymogi są na stronie https://gorski-radcaprawny.pl/warunki-udzielania-przez-banki-wakacji-kredytowych-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2/) .

Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego Stowarzyszenie otrzymuje dziesiątki pytań od kredytobiorców, którzy w wyniku nagłej utraty dochodów nie będą w stanie terminowo regulować płatności rat kredytów, pożyczek, czy rat leasingu, a także należności podatkowych i składek ZUS. W ocenie Stowarzyszenia kluczowym jest utrzymanie płynności firm oraz polskich rodzin, co powinno zostać zabezpieczone w pierwszej kolejności. Dlatego Stowarzyszenie będzie udzielać bezpłatnych porad osobom i firmom, które nie mogą regulować płatności rat. Ze względu na panującą epidemię porady będą udzielane zdalnie. Szczegóły i terminy porad są dostępne na stronie: https://www.bankowebezprawie.pl/koronawirus/