12 lipca 2018 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wzięli udział w spotkaniu z Pawłem Muchą, Ministrem w Kancelarii Prezydenta

SBB

Celem spotkania było omówienie sytuacji osób, które mają wypowiedziane umowy jak i są zagrożone wypowiedzeniem umowy.  W ocenie Stowarzyszenia są to przypadki, które najpilniej wymagają uregulowania.

 

Intencją Stowarzyszenia jest wypracowanie takich rozwiązań systemowych, by prawa tych osób były przestrzegane, dlatego podczas spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia zgłosili postulaty lepszej ochrony praw przysługujących takim osobom.

W tym zakresie minister Paweł Mucha wykazał zrozumienie i akceptację przedstawionych postulatów.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania Stowarzyszenie wypracuje w porozumieniu z ekspertami propozycje zmian legislacyjnych.

Ze strony Stowarzyszenia w spotkaniu udział wzięli: Barbara Husiew, Marek Rzewuski, Arkadiusz Szcześniak, a wsparcia merytorycznego udzielił mec. Radosław Górski.