Złóż deklarację członkowską SBB elektronicznie

Wypełnij poniższe pola i na koniec kliknij guzik “Wyślij”.
Na adres e-mail podany w formularzu przyjdzie gotowa wypełniona deklaracja w formacie PDF. Jeżeli jest to pierwsza deklaracja pozostaw wybór “Deklaracja”. Jeżeli stwierdzisz błędy w wersji PDF formularza, który przyjdzie na skrzynkę mailową wybierz pole “Korekta” i wypełnij wszystkie pola jeszcze raz.

  WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów Statutowych Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Informacje o zasadach przetwarzania danych:

  1. Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, Ul. Madalińskiego 20 m 6 02-513 Warszawa, [email protected]
  2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail jest niezbędność podania tych danych do przyznania statutu członka Stowarzyszenia.
  3. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.
  4. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

  Na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie wypełniona deklaracja w formacie PDF.

  Przyjęcie do Stowarzyszenia będzie potwierdzone w odrębnej wiadomości po podjęciu Uchwały wymaganej przepisami Statutu Stowarzyszenia.

   

  Opłać składkę członkowską w wysokości 150 zł (roczna) korzystając z poniższych danych:

  Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

  Ul. Madalińskiego 20 m 6
  02-513 Warszawa

  KRS: 0000573742, REGON: 362456113, NIP: 701-050-60-41

  Nr konta do wpłat: 91 7065 0002 0652 0877 6404 0001
  kod BIC (Swift): NBPLPLPW

   

  Informacja o administratorze danych
  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.
  2. Adres siedziby administratora danych

  Ul. Madalińskiego 20 m 6
  02-513 Warszawa