Zaproszenie na konferencję prasową w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew za grabież dokonaną na 1 mln Polskich Rodzin metodą “na franka” 

Konferencja prasowa 24 czerwca 2020 r. godz 11:00 Al. Solidarności 127

 

Około miliona Polskich Rodzin zawarło umowy, które pozwoliły bankom przerzucić na klientów nieograniczone ryzyko walutowe bez właściwego poinformowania o źródłach i zakresie tego ryzyka. Organy administracji państwowej, mimo posiadanej wiedzy, nie wdrożyły niezbędnych działań zmierzających do faktycznego ograniczenia możliwości oferowania tych produktów. Część banków wiedząc, jakie ryzyko wiąże się z tymi produktami, nie wprowadziła ich do swojej oferty.

Te z banków, które się na nie zdecydowały oparły je na wzorcach umów niezgodnych z prawem. Motywacją tych działań był lepszy zarobek kosztem Polskich Rodzin, ale także kosztem tych banków, które zachowały się w sposób uczciwy wobec swoich klientów.

W trakcie konferencji przedstawimy założenia pozwu, listę świadków oraz skutki ekonomiczne i gospodarcze.

Serdecznie zapraszamy media na konferencję prasową.