Wyliczanie roszczeń instrukcja

Wyliczanie roszczeń – instrukcja

Lista aktualnych miejsc i terminów spotkań w sprawie wyliczania roszczeń (stan na czerwiec 2016)

„JAK TO ZROBIĆ – KROK PO KROKU”

 1. Znajdź koordynatora akcji w swoim województwie lub najbliższego miejsca zamieszkania.
 2. Wyślij e-maila z prośbą o pakiet materiałów do akcji „wyliczania roszczeń”. Jako informację o sobie podaj imię, pierwszą literę nazwiska, kod pocztowy, miejscowość, telefon.
 3. Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami, spróbuj wyliczyć nadpłatę swojego kredytu wg wzoru, który otrzymasz mejlem oraz krzywdy, jakich doznałeś Ty i twoja rodzina wg załączonej ściągi. Jeśli tego nie potrafisz, pomoc uzyskasz na spotkaniu z koordynatorem. Spotkania odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie.
 4. Przyjdź na spotkanie z koordynatorem. Swoje miasto lub region oraz kontakt do koordynatora znajdziesz pod tym samym linkiem: Koordynatorzy wyliczania roszczeń w Polsce (stan na czerwiec 2016).
 5. Tu pobierzesz również deklarację członkowską przystąpienia do Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Możesz też zrobić to bezpośrednio u koordynatora na spotkaniu lokalnym.
  Przynieś do nas lub wyślij e-mailem wypełnioną deklarację, wraz z dowodem wpłaty członkowskiej za rok 2016 r.
 6. Skorzystaj z gotowego wzorca sądowego zawezwania do próby ugodowej. Na spotkaniu uzyskasz wszelką pomoc oraz pobierzesz wniosek informacji zwrotnej do wypełnienia.
 7. Złóż zawezwanie do próby ugodowej w swoim sądzie rejonowym. W tym celu będziesz musiał w sądzie wnieść opłatę 300 zł. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o zwolnienie z opłaty. Wszelkie informacje na ten temat uzyskasz w sekretariacie sądu.
 8. Przyjdź z sądowym potwierdzeniem przyjęcia Twojej „ugody”, na kolejne spotkanie lokalne z wypełnionym wnioskiem informacji zwrotnej, pobranym wcześniej na spotkaniu, żebyś mógł się znaleźć na liście osób poszkodowanych przez banki.
 9. Lista osób poszkodowanych przez banki oraz ich suma krzywd (czyli wymiar problemu społecznego) weźmie udział w globalnych negocjacjach z sektorem bankowym, w celu pozytywnej akceptacji złożonych w sądzie „ugód”, jako wybrnięcie poprzez ten sektor z sytuacji patowej.
 10. Lista poszkodowanych – im dłuższa, tym lepiej (efekt globalny) posłuży też do powołania komisji śledczej. Żeby taka komisja mogła powstać, posłom trzeba uwidocznić – poszkodowanych i ich krzywdy. Dlatego akcja ma być skoordynowana – strona społeczna musi ukazać skalę i rodzaj szkód oraz wysokość zadośćuczynienia.
 11. Co możesz zrobić, żeby zwiększyć szanse naszego wspólnego powodzenia?
  Możesz wywrzeć bezpośredni, finansowy nacisk na bank. W tym celu zlikwiduj konto w zagranicznym banku i przenieś je do takiego, który nie okradał ludzi metodą „na franka” – przykładowo do jednego ze SKOKÓ-w lub do jedynego niemal w całości należącego do Skarbu Państwa (przez co bezpieczniejszego) banku – BANKU POCZTOWEGO. Nie namawiamy na żaden konkretny bank, namawiały wyłącznie do tego, abyś nie korzystać z usług banków zagranicznych, które swoją nieodpowiedzialną akcją kredytową naraziły miliony polaków na straty i bankructwo.
 12. Propaguj akcję wśród innych poszkodowanych przez banki.