Wsparcie ze strony Rządu otrzymują banki, a nie kredytobiorcy. Bezpłatne porady prawne także dla przedsiębiorców

Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego Stowarzyszenie otrzymuje dziesiątki pytań od kredytobiorców, którzy w wyniku nagłej utraty dochodów nie będą w stanie terminowo regulować płatności rat kredytów, pożyczek, czy rat leasingu, a także należności podatkowych i składek ZUS. W ocenie Stowarzyszenia kluczowym jest utrzymanie płynności firm oraz polskich rodzin, co powinno zostać zabezpieczone w pierwszej kolejności.

Na pomoc ze strony Parlamentu nie możemy liczyć – choć w projekcie Tarczy Antykryzysowej 3.0 pojawiły się przepisy w sprawie zupełnie darmowych wakacji kredytowych, z zastrzeżeniem dla banków, iż nie mogą one naliczać za ten okres oprocentowania, przepisy te NIE ZNALAZŁY SIĘ w uchwalonym akcie. Jest to kolejna sytuacja w której wsparcie ze strony Rządu otrzymują banki, a nie kredytobiorcy.

Dlatego Stowarzyszenie będzie udzielać bezpłatnych porad członkom Stowarzyszenia, konsumentom i przedsiębiorcom, którzy nie mogą regulować płatności rat. Ze względu na panującą epidemię porady będą udzielane zdalnie. Kancelarie i terminy porad są dostępne w kalendarzu: https://www.bankowebezprawie.pl/darmowe-konsultacje/

Bezpłatne porady prawne odbędą się on-line dla przedsiębiorców i konsumentów telefonicznie (ewentualnie Skype, Messenger , itp.).

UWAGA!

Zapisy na porady odbywają się u koordynatorów poszczególnych regionów i trwa do godz. 12:00 dnia poprzedzającego termin porady w danej kancelarii!

Koordynatorzy regionów przekazują listę zapisanych osób do kancelarii, która następne kontaktuje się w celu odbycia porady prawnej. Porada prawna trwa nie dłużej niż 30 min.

Prosimy o zgłoszenia:

  1. członków z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego na: [email protected]
  2. członków z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego na: [email protected]
  3. członków z woj. dolnośląskie i opolskie na: [email protected]
  4. członków z woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego na [email protected]
  5. członków z woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego na: [email protected]