WEBINAR: Wybrane problemy prawne i faktyczne związane z umowami kredytów oprocentowanych w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR

26 marca 2024 r., o godz. 19:00, na fan page BankoweBezprawie.pl odbędzie się kolejny webinar, podczas którego zaprezentowany zostanie Państwu temat: Wybrane problemy prawne i faktyczne związane z umowami kredytów oprocentowanych w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR.
Webinar poprowadzi r.pr. Beata Strzyżowska.
Kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR przysporzyły tak duże obciążenie dla kredytobiorców, niczym kredyty “frankowe”. Wysokość rat kredytowych i brak świadomości jakiej raty możemy spodziewać się w przyszłości, jest nie lada problemem dla każdego kredytobiorcy.
Mec. Strzyżowska, pełnomocniczka kredytobiorców w sporach z bankami na drodze sądowej, przedstawi możliwości dochodzenia roszczeń od banku z tytułu wadliwości umów kredytowych opartych na oprocentowaniu WIBOR.
Agenda spotkania:
1. Uwagi wstępne dotyczące umów kredytów opartych na zmiennym oprocentowaniu (w kontekście art. 76 ustawy Prawo bankowe oraz ryzyka związanego z umową).
2. Sposób wyznaczania stawki referencyjnej WIBOR (oraz pojawiające się w tym zakresie wątpliwości).
3. Niedozwolony charakter postanowień umownych regulujących zmiany wysokości oprocentowania kredytów w orzecznictwie TSUE, SN oraz sądów powszechnych.
4. Obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawców względem kredytobiorców przy zawieraniu umów kredytu (w szczególności w kontekście zapewnienia wymogu przejrzystości warunków umów wynikającego z Dyrektywy 93/13).
5. Skutki oraz konsekwencje wadliwości umów w zakresie ustalania zmian oprocentowania kredytu.
6. Pytania oraz dyskusja.

Przypominamy!
Webinar jest darmowy i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja!
Transmisja webinaru odbędzie się na: https://www.facebook.com/BankoweBezprawie