W 2019 roku 69 procent spraw zostało wygranych prawomocnie przez klientów banków

W czwartym kwartale, już po wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubak, w ok 75% przypadków  konsumenci wygrali prawomocnie. W 2020 100% wygranych po stronie konsumentów (10 wygranych w pierwszej instancji, żadnej porażki) do 15 stycznia.

15 stycznia 2020, podczas konferencji z okazji 5. rocznicy tzw. Czarnego Czwartku czyli uwolnienia przez SNB kursu CHF, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu udostępniło pełne dane i statystyki spraw sądowych dotyczących odfrankowienia i unieważnienia abuzywnych umów kredytowych w 2019 roku.

Strona społeczna pozyskuje dane o wszystkich sprawach “frankowych” i publikuje szczegółowe informacje źródłowe m.in. o dacie wyroku, sygnaturze, sędziach i podając link do orzeczenia w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dane te są w pełni weryfikowalne i dostępne publicznie na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl.

Publikując informację o statystykach wyroków Stowarzyszenie zwraca uwagę, iż statystyki przedstawione przez lobbystów bankowych są w ocenie Stowarzyszenia tak samo wiarygodne jak niedawne wyliczenia 60 mld. strat sektora bankowego, wynikających z orzeczenia TSUE w sprawie państwa Dziubak. 

 

Wykres 1. Wyroki pierwszej instancji w sprawach o unieważnienie i odfrankowienie kredytów CHF w poszczególnych kwartałach. Wygrana na wykresie oznacza wygraną konsumenta. Więcej informacji na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl

 

Dr Artur Bartoszewicz (SGH) przedstawił negatywne skutki wprowadzenia tych produktów na rynek. Liczne samobójstwa, rozpady rodzin, licytacje komornicze to są skutki społeczne, wynikające z faktu, iż instytucje państwa w pewnym momencie nie spełniły swojej roli. Banki skorzystały z bierności państwa polskiego i maksymalizując swój zysk przerzuciły straty ekonomiczne na obywateli, ale także na skarb państwa. Dr. Bartoszewicz wskazał także, iż straciła na tym cała  gospodarka, poprzez niższą konsumpcję, co było spowodowane zwiększeniem obciążeń ratalnych około miliona polskich rodzin.

Przedstawiono również historię Pani Ewy i Sylwii, które na początek lutego mają wyznaczoną licytację swoich mieszkań. W obu przypadkach jest ona prowadzona na podstawie nakazów zapłaty uznanych przez TSUE (2018 r. ) jako niezgodnych z prawem UE.

Podsumowano również działania Stowarzyszenia w poprzednich 5 latach oraz plany na 2020 r.

Od czasu swojego powstania Stowarzyszenie działało na rzecz przyjęcia przez Sejm ustawy, która pozwoliłaby uwolnić się Polakom od nieuczciwych, spekulacyjnych produktów udających kredyty. Rozwiązania takie przyjęte zostały w innych krajach naszego regionu. Jednak od momentu, kiedy stało się jasne, że państwo polskie nie jest zdolne do uchwalenia prawa, które w najmniejszym stopniu naruszałoby zyski banków, działania Stowarzyszenia nakierowane zostały na walkę „frankowiczów” w sądach. W kilku ostatnich latach zrealizowanych zostało wiele projektów, których celem była edukacja społeczeństwa, apele do sędziów o stosowanie prawa europejskiego i podnoszenie wiedzy i świadomości osób pokrzywdzonych łamaniem prawa przez instytucje finansowe w Polsce.

 

Były to m.in.

 •   Porady prawne / konferencje
 •   Prace w Kancelarii Prezydenta – 2015/ 2016
 •   Udział w pracach Parlamentu
 •   Współpraca z Urzędami Państwowymi: UOKiK (realizacja projektów z funduszy UOKiK), RF.
 •   Udział w pracach Forum Ekspertów ds. Ochrony Konsumentów przy RPO
 •   Współpraca z Komisją Europejską
 •   Akcja bilbordowa przed polskimi sądami „Sędzio Stosuj Prawo UE”
 •   Przedstawianie głosu konsumentów w mediach
 •   Monitorowanie rozpraw sądowych
 •   Obrona kredytobiorców przed eksmisjami

Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie SBB w okresie listopada 2019 do końca stycznia 2020

 

Na 2020 rok Stowarzyszenie zapowiada następujące działania:

 •   Organizowanie bezpłatnych porad i konferencji dla konsumentów rynku usług finansowych  (polisolokaty, GetBack, kredyty złotówkowe, chwilówki).
 •   Stałe informowanie Komisji Europejskiej o stanie ochrony praw konsumenta w Polsce.
 •   W obliczu braku skutecznych działań ze strony Prezydenta RP, Rządu oraz Parlamentu, w 2020 roku zostanie złożony pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Celem pozwu jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę poniesioną wynikającą z zawarcia umowy objętej ryzykiem walutowym.
 •   Wystąpienie do Prezydenta oraz wszystkich Klubów Parlamentarnych i Senackich z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą chroniącą kredytobiorców i ich rodziny przed eksmisją. Ustawa polegałaby by na prawidłowym wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego  w sprawie BTE (z 2015 r.) oraz wyroków TSUE (z 2018 r.) dotyczących nakazów zapłaty, które do chwili obecnej nie zostały prawidłowo wykonane.

 

 

 

Wyroki prawomocne w sprawach „frankowych” w 2019

Wyroki prawomocne w sprawach o unieważnienie i odfrankowienie umów kredytowych CHF w poszczególnych kwartałach 2019 roku. Wygrana na wykresie oznacza wygraną konsumenta. Więcej informacji na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl

 

Wyroki prawomocne w sprawach o unieważnienie i odfrankowienie umów kredytowych CHF w 2019 roku. Wygrana na wykresie oznacza wygraną konsumenta. Więcej informacji na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl