Stowarzyszenie SBB poinformowało KE o niezgodnym z prawem wspólnotowym działaniem banków

Komisja Europejska SBB
Komisja Europejska SBB

Skarga dotyczy banków, które 13 lutego 2019 roku pismem do komisarzy Unii Europejskiej*1 próbują, bez żadnych  uprawnień, wpływać na proces ustawodawczy w Polsce dotyczący projektu ustaw zmieniających zasady wykonywania nieuczciwych umów kredytów indeksowanych i denominowane do waluty obcych

Stowarzyszenie przypomina, iż wobec umów tych banków wydano wiele wyroków stwierdzających nieuczciwe działanie banków w Polsce. Banki nie przestrzegają również prawa wspólnotowego. Ostatnie decyzje TSUE w sprawach C-448/17 oraz C-632/17 stwierdzają niezgodność przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego z Dyrektywą 93/13 nie są respektowane przez banki.

SBB przypomina również, iż wszystkie kraje UE w których występował problem tzw kredytów frankowych, został już rozwiązany na drodze ustawowej. Działanie takie jest w pełni zgodne z prawem unijnym i potwierdzone w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunał Praw Człowieka, który  pod koniec grudnia 2018 r. odrzucił skargę węgierskich banków z grupy kapitałowej OTP, Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił te oskarżenia i uznał, że ustawa rzeczywiście realizowała uzasadnione cele: ochronę praw konsumenta jako słabszej strony kontraktu z bankiem, ochronę interesu publicznego i ochronę sprawnego zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Odnosząc się do zarzutu zbyt głębokiej ingerencji w warunki umów Trybunał przypomniał, że warunki każdej umowy mogą zostać uznane za nieuczciwe na mocy dyrektywy Unii Europejskiej 93/13, dotyczącej nieuczciwych warunków umów z 1993 r., obowiązującej na Węgrzech od 2004 r.

Stowarzyszenie wystąpi również ze stanowczym protestem do ambasadorów państw, które próbują ingerować w proces legislacyjny. Niemcy, Hiszpanie, Portugalczycy i każde inne państwa mają obowiązek wobec swoich klientów przestrzegać prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Bez względu czy działa na terenie Niemiec czy Polski.

W szczególności skandalicznym jest działanie banków, które mając prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dalej wykonują umowy w oparciu o zaskarżone przepisy. Stowarzyszenie będzie dążyło do odebrania licencji na działalność w Polsce podmiotom naruszającym polskie i wspólnotowe prawo.

Treść pisma

 


*1 – Santander Bank Polska; Commerzbank – główny akcjonariusz mBank Polska; Millennium BCP – inwestor w Millennium Bank Polska; Deutsche Bank – właściciel Deutsche Bank Polska; GE Capital, właściciel BPH Polska oraz (Raiffeisen Bank International – oddział w Polsce