Odpowiedzialność Premiera – SBB złoży pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

.

Czy Mateusz Morawiecki świadomie wprowadził produkty niebezpieczne dla klientów i banku?
SBB złoży pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Rzecznik Finansowy Pani Aleksandra Wiktorow stwierdziła w ostatnim czasie, iż Wprowadzający na rynek nieuczciwy produkt powinien mieć świadomość, że może to być jego ostatnie eksponowane stanowisko w branży. Osobista odpowiedzialność menedżerów, również finansowa, za naruszanie interesów klientów może zmniejszać skłonność do nadużyć.”.

W ostatnich dniach szerokim echem odbiła się wypowiedź Barbary Husiew, członka Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, która wskazała, że stwierdzenie Premiera z Davos dotyczące nieudzielania kredytów walutowych przez Bank Zachodni WBK, którym kierował Pan Mateusz Morawiecki jest niezgodne ze stanem faktycznym. W dniu wczorajszym (27 sierpnia 2018 r.) Pan Premier sprostował tę wypowiedź, jednak ponownie dokonał przekłamania w tym zakresie. Faktycznie, jako Prezes Banku Pan Mateusz Morawiecki często wspomniał o tym, że są to niebezpieczne produkty, jednak nie powstrzymało go to od wprowadzenia tych produktów do oferty Banku.

Poprzednik na stanowisku Prezesa Banku, Pan Jacek Kseń skutecznie przeciwstawiał się presji wywieranej przez współpracowników, którzy gorąco naciskali na wprowadzenie tych produktów do oferty. „Presja współpracowników była wielka, zwłaszcza że inne banki wtedy bardzo dużo zarabiały. Na marżach, a przede wszystkim na wymianie walut”. Warto zaznaczyć, że ta wymiana była czysto fikcyjna i tak naprawdę była dodatkową marżą banku. Po zmianie na stanowisku Prezesa BZ WBK rozpoczynają się prace nad wprowadzeniem do oferty Banku kredytów „walutowych”. W marcu 2008 r. wydane zostało Zarządzenie Członka Zarządu w tej sprawie.

Mimo zgłaszanych wcześniej zagrożeń Prezes Mateusz Morawiecki już w październiku 2008 r.  w wywiadzie (http://www.parkiet.com/artykul/631804.html) cieszy się z zysków, jakie Bank osiąga „ze sprzedaży kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich”. W tej samej rozmowie potwierdza dalej obawy, co do bezpieczeństwa tych produktów.

Do 2011 zmaterializowało się ryzyko ekonomiczne, przez co wielu klientów wpadło w liczne problemy finansowe. Sam BZ WBK w latach  W 2010 – 2011 wystawił ponad 70 tys bankowych tytułów egzekucyjnych (jak się potem okazało niezgodnych z Konstytucją) na kwotę ponad 1,7 mld. Sprawozdanie Banku nie wskazuje jaka część z tej liczby przypada na kredyty „walutowe”
W 2009 r. Prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki stwierdził, że „Nie powinno się w ten sposób żonglować ryzykiem klientów. W konkurencyjnych bankach są tysiące klientów, którzy mają poważne problemy z ich spłatą”. https://www.rp.pl/artykul/254202-Skonczmy-z-kredytami-we-frankach.html

Jednocześnie w 2011 r. zapadły pierwsze wyroki wobec banków stosujących w umowach tzw. spready. Dowolne ustalenie kursu zostało uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za niezgodne z prawem, co potwierdził wpis do rejestru postanowień prowadzonym przez UOKiK. Od tego czasu wiadomo było, iż te umowy zawierają wady prawne i są zarówno pod kątem ekonomicznym jak i prawnym nieuczciwe wobec klientów.

Już jako członek Rządu RP, na pytanie skierowane przez przedstawiciela Stowarzyszenia SBB, Pan Mateusz Morawiecki wyraźnie opowiedział się za tym, by wszelkie nadpłaty wynikające ze stosowania tych klauzul zostały zwrócone klientom (http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/C54CECC3FE2E9E10C1258057004095CD/%24File/0115308.pdf)..

Jednak, jak wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli do sierpnia 2018 r. Państwo polskie dalej zezwala na funkcjonowanie tych kredytów w oparciu o zakazane klauzule. Należy również podkreślić, że jedyne rozwiązanie ustawowe regulujące ten problem kompleksowo (druk nr 729: zrównujące kredyty “walutowe” ze zwykłymi kredytami złotowymi) od ponad dwóch lat nie doczekało się nawet stanowiska Rządu, którego premierem jest Pan Mateusz Morawiecki.

Wobec takich zaniechań urzędów Państwowych oraz Rządu Stowarzyszenie przygotowuje pozew przeciwko Państwu polskiemu do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

Kalendarium Mateusza Morawieckiego

 

1998-2007 Mateusz Morawiecki

Od 1998 roku do 2001 roku pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 roku Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK.,

https://web.archive.org/web/20100127181730/http://www.bzwbk.pl:80/10991

Maj 2007 Mateusz Morawiecki zostaje powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK. Na stanowisku prezesa zastępuje Jacka Ksenia, który nie pozwolił na udzielanie niebezpiecznych dla klientów i banku kredytów „walutowych”.

(http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/857471,pomoc-dla-frankowiczow-banki-zawiodly-przewalutowanie-kredytow-jest-guzik-warte.html)

„Ale były w Polsce i takie banki, które nie udzielały kredytów frankowych, m.in. ING, PKO SA i BZ WBK, którego byłem prezesem. Może nie w ogóle, ale jeśli już, to absolutnie wyjątkowo. W czasach, kiedy większość instytucji finansowych na masową skalę prowadziła agresywną frankową akcję kredytową, myśmy w WBK z pełnym rozmysłem z tego zrezygnowali. Co nie było łatwe, bo młodsi koledzy się buntowali. Pytali: inni mogą na tym zarabiać, dlaczego my nie? Tłumaczyłem, że to ryzyko, że nie chcę mieć za parę lat wielomiliardowych portfeli popsutych kredytów walutowych, że żadna prosperita nie jest wieczna. …. Presja współpracowników była wielka, zwłaszcza że inne banki wtedy bardzo dużo zarabiały. Na marżach, a przede wszystkim na wymianie walut. 

2008-03-31

 

Zarządzenie nr 135/2008 Zarządu BZ WBK,  które reguluje m.in. rodzaje udzielanych kredytów przez bank kredytów hipotecznych, w tym dewizowych w CHF. 
2008-10-04

 

Matusz Morawiecki:

Kolejnym źródłem przychodów pozaodsetkowych, które zapewnia nam coraz większe zyski, jest wymiana walut. Wiąże się to z rosnącą aktywnością importową i eksportową naszych klientów, ale także ze sprzedażą kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich i pożyczek korporacyjnych w euro.

Przejdźmy do kwestii, która ostatnio jest w centrum uwagi polskiego sektora bankowego. Dopiero niedawno zdecydowaliście się na wprowadzenie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Czy nie jest już na to za późno? Złoty jest już na tyle silny, że każde odbicie może nowych kredytobiorców wpędzić w kłopoty.

Mateusz Morawiecki:

„Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że około 90 proc. kredytów mieszkaniowych jest udzielanych obecnie we frankach szwajcarskich. Klienci powinni się zadłużać w tej walucie, w której zarabiają. Rola regulatora rynku polega na wprowadzeniu odpowiednich przepisów, które skłonią klientów do zaciągania zobowiązań w złotych, a banki do zniechęcania klientów do brania kredytów w walutach obcych.

 Kredyt hipoteczny w Polsce jest przy tym kluczowym produktem detalicznym jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. To zazwyczaj pierwsza poważna decyzja finansowa młodych ludzi. Rozwijając sieć placówek nie mogliśmy więc nie wprowadzić tej oferty. To prawda, że weszliśmy w ten sektor z pewnym ociąganiem i opóźnieniem, a nawet niechęcią. I właśnie z tych względów, o których pan powiedział, nie jesteśmy zadowoleni z istniejącej dysproporcji między kredytami złotowymi i frankowymi. Choć mało prawdopodobne jest tak duże umocnienie złotego, aby raty się wyrównały, a nie chcemy po raz kolejny pozwolić sobie zabrać udziału przez inne banki tylko dlatego, że one sprzedają kredyty we frankach, a my nie. Jest rolą regulatora, żeby pilnie i obiektywnie dla całego sektora zająć się tym tematem.”

http://www.parkiet.com/artykul/631804.html

 

2009 rok
 
Mateusz Morawiecki

Nie powinno się w ten sposób żonglować ryzykiem klientów. W konkurencyjnych bankach są tysiące klientów, którzy mają poważne problemy z ich spłatą. To co się stało z kursem franka w ostatnich kilku miesiącach, kiedy wzrósł on z 2 zł do 3 zł, powinno być wystarczającą lekcją. Raz na zawsze.

https://www.rp.pl/artykul/254202-Skonczmy-z-kredytami-we-frankach.html

 

2012 rok

 

Bank Zachodni WBK przejmuje Kredyt Bank wraz z portfelem kredytów „walutowych”.

https://finanse.wp.pl/wielka-fuzja-kredyt-bank-i-bz-wbk-sie-lacza-6114827705669249a

 

2015 r. Mateusz Morawiecki rezygnuje z posady Prezesa i zostaje Ministrem w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
2016-10-20 Mateusz Morawiecki o konieczności zwrotu środków pobranych w oparciu o zapisy niedozwolone

Pan Zając mówił o niezgodnych z prawem zapisach, które zostały zakwestionowane przez sądy. Uważam, że natychmiast, we wszystkich takich przypadkach, gdzie sądy zakwestionowały jakiekolwiek klauzule w umowach kredytowych, nie powinny one być stosowane przez żaden z banków. Mało tego, uważam że w takich przypadkach powinien nastąpić zwrot środków w zależności od charakteru klauzuli, którą sąd uznał za niedopuszczalną. Jeżeli w umowie znalazła się niedozwolona klauzula, powinien nastąpić również zwrot kosztów dla kredytobiorcy. Z tego co się orientuję, w projekcie ustawy zaproponowanym przez pana prezydenta nie jest blokowana ścieżka sądowa. W każdym z przypadków, gdy w umowie znajdzie się klauzula abuzywna, bank poniesie za to pełną odpowiedzialność. Dziękuję bardzo”

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/C54CECC3FE2E9E10C1258057004095CD/%24File/0115308.pdf

 

2017 rok

 

Bank Zachodni WBK kupuje Deutsche Bank Polska

„Z transakcji wyłączone będą walutowe kredyty”

http://www.parkiet.com/Banki/312149930-BZ-WBK-kupuje-Deutsche-Bank-Polska.html

 

2018-01-24

 

Mateusz Morawiecki

Jako prezes banku przestrzegałem przed tym, żeby banki nie udzielały pożyczek we frankach szwajcarskich. Niestety, wówczas nie rozumieli tego ani ludzie, ani banki. Bank Zachodni był jednym z nielicznych banków, który wtedy tych kredytów nie udzielał

 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-24/troche-za-malo-jestem-pytany-o-sprawy-polityczne-w-polsce-i-sam-musze-przywolywac-te-tematyke-morawiecki-w-davos/

 

2018-02-28 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca uwagę na niegodną ze stanem faktycznym wypowiedź Premiera RP.

„Zdobyliśmy więcej niż kilka umów, żeby mieć tego pewność. Mamy też sprawozdanie finansowe banku, z którego jasno wynika, że w 2009, 2010 roku udzielił tego typu kredytów na 2,3 mld franków szwajcarskich. Biorąc pod uwagę wysokość przeciętnego kredytu powinno to być około 6-7 tys. umów. W tym czasie premier Morawiecki był prezesem tego banku  – powiedział polsatnews.pl Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia.”

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-28/frankowicze-beda-wzywac-morawieckiego-do-sadow-aby-powtarzal-swoje-slowa-o-kredytach-w-bz-wbk/

2018-08-18 Przedstawiciel SBB (Barbara Husiew) przypomina po raz kolejny o tym, że Premier mija się z prawdą

 Konstytucja była i jest cały czas łamana. Przyzwolenie na to dała Platforma Obywatelska, PSL, a dzisiaj również Prawo i Sprawiedliwość – powiedziała Husiew. Następnie stwierdziła, że PiS “wrzucił na fotel premiera Mateusza Morawieckiego, który jest ‘banksterem'”. Według niej jako prezes Banku Zachodniego WBK Morawiecki “podjął decyzję o udzielaniu tych toksycznych instrumentów finansowych”. Przypomnijmy, że obecny szef rządu był prezesem zarządu BZ WBK w latach 2007-2015 był prezesem zarządu BZ WBK.

 Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23807356,awantura-w-programie-tvp-mateusz-morawiecki-jest-moralnie.html

 

2018-08-16 Raport NIK o kredytach “walutowych”

„Wobec słabości instytucji państwowych, banki uzyskały korzyści, wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Tymczasem przy sprawnie działającym systemie ochrony konsumentów praktyki te powinny były zostać szybko wyeliminowane”

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.html

2018-08-27

Mateusz Morawiecki zmienił zdanie ws. kredytów frankowych w BZ WBK

Trzy banki, w tym Bank Zachodni WBK, którym miałem przyjemność kierować, cały czas traciły swoich klientów i do 2008 r., do wybuchu kryzysu nie udzielały takich kredytów (we frankach szwajcarskich – red.) – powiedział Morawiecki. – Ze względu na to, że utraciliśmy wtedy jako bank udział w rynku z 12 proc. do 2 proc., to wszystkie te banki, w ostatniej fazie dla swoich najlepszych klientów, dla wybranych klientów, rzeczywiście bardzo niewielkie kwoty tych kredytów udzielały – w porównaniu do całego rynku, który wtedy, w czasach, kiedy nadzór bankowy pozwalał na to, rzeczywiście takich kredytów udzielały

 – Ja sam, osobiście w wielu wywiadach wzywałem do tego, żeby nadzór bankowy zabronił tego typu praktyk (…), ponieważ to nie było dobre dla całej gospodarki polskiej – podkreślił premier. – Cieszę się, że dzisiaj dzięki naszej gospodarce, dzięki temu, że mamy podatek bankowy, który nałożyliśmy, my możemy te pieniądze najbardziej potrzebującym ludziom po prostu przekazać – dodał.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-27/premier-mateusz-morawiecki-w-programie-wydarzenia-i-opinie-polsat-news-godz-1915/

2018-08-27

Wiktorow: Menedżer ma odpowiadać za wprowadzany na rynek produkt

Wprowadzający na rynek nieuczciwy produkt powinien mieć świadomość, że może to być jego ostatnie eksponowane stanowisko w branży. Osobista odpowiedzialność menedżerów, również finansowa, za naruszanie interesów klientów może zmniejszać skłonność do nadużyć – mówi Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy w rozmowie z Jolantą Ojczyk.

https://www.prawo.pl/biznes/osobista-odpowiedzialnosc-finansowa-menedzerow-opinia-aleksandry,295066.html