SBB poinformowało KNF oraz KNA o podejrzeniu braku zachowania bezstronności i należytych standardów zawodowych przez biegłych rewidentów akceptujących bilanse spółek sektora finansowego

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu poinformowało Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komisję Nadzoru Audytowego o podejrzeniu  braku zachowania bezstronności i należytych standardów zawodowych przez biegłych rewidentów akceptujących bilanse spółek sektora finansowego.

W przypadku jednego z banków sytuacja dotyczy złamania zakazu powierzania pracy na stanowisku członka zarządu. Bank zatrudnił osobę akceptującą jej bilans po niecałych 3 miesiącach od jego podpisania.

W przypadku innej spółki rewident w raporcie półrocznym nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, zaś w raporcie rocznym spółka wykazała ogromną stratę.

W obu przypadkach biegli rewidenci wpisani do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentowali tę samą firmę doradczą.

 

Brak przejrzystości i transparentności w działaniach biegłych rewidentów może podważać zaufanie klientów do raportów spółek finansowych. Może prowadzić także do podejmowania decyzji inwestycyjnych opartych na błędnych przesłankach.

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie oczekuje skutecznego zbadania tych spraw oraz aktywnego działania nadzoru w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.