Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku

RPO Marcin Wiącek w dniu 11 kwietnia 2022 roku przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. – oddalający skargi m.in. poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji – oraz by sam rozpoznał te skargi.

Przystąpienie jest realizacją zapewnienia RPO, złożonego podczas spotkania w Biurze RPO 4 listopada 2021 r. z Stowarzyszeniem Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA oraz Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu nt. sytuacji osób poszkodowanych działaniami GetBack oraz Idea Banku. Jest to pierwsza restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w której RPO dostrzegł nieprawidłowości i wsparł poszkodowanych na etapie sądowym.

Pełna informacja: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-restrukturyzacja-idea-bank-obligatariusze-getback

Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2022 r. skierowane do NSA : https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Pismo_RPO_NSA_11_04_2022.pdf