Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

POZNAŃ – “Punkt Konsultacyjny” w Centrum Bukowska Stop Bankowemu Bezprawiu Poznań

Stop Bankowemu Bezprawiu Poznań prowadzi “Punkt Konsultacyjny” w Centrum Bukowska

(Poznań, ul. Bukowska 27/29).

Tradycyjnie spotkania odbywają się cyklicznie w KAŻDY wtorek w godzinach 18:00-20:00 w Centrum Bukowska.

 

Rozszerzyliśmy listę kancelarii w ramach współpracy zapewniającej bezpłatne porady prawne.

Dla wszystkich poszkodowanych uruchamiamy wraz z kancelariami:

  1. Libera i Wspólnicy

(www.facebook.com/Libera-i-Wspólnicy-Kancelaria-Radców-Prawnych-Spółka-komandytowa-1232882613460432)

  1. Konieczny, Grzybowski, Polak (www.facebook.com/KancelariaPrawnaKGP/)
  2. Law24 Komarnicka, Korpalski (www.facebook.com/law24pl/)

możliwość bezpłatnych porad prawnych.

 

Aby skorzystać z możliwości konsultacji należy:

  1. Być Członkiem Stowarzyszenia oraz mieć opłacone składki -o ile nie jest się zwolnionym z płatności;
  2. Wysłać e-maila na adres [email protected] z opisem swojego problemu;
  3. Po weryfikacji, iż dana osoba jest członkiem SBB

skontaktujemy się i ustalimy termin konsultacji – skierujemy do konkretnej kancelarii na konkretną godzinę. Równocześnie z uzgodnieniem terminu prześlemy kancelarii materiały celem wcześniejszego zapoznania się.

 

 

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).