Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

PIERWSZE BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LUBLINIE

Zapraszamy do wysłania zgłoszeń na indywidualne porady prawne, które odbędą się
w LUBLINIE, przy ul. Chopina 14 lok. 15 – I piętro

26 kwietnia br. w godzinach 16:00-19.30.

Zapisy w pierwszej kolejności DLA CZŁONKÓW Stowarzyszenia oraz kandydatów, którzy opłacili składkę członkowską. Każda porada będzie trwała 30 minut.

Porad będą udzielały r.pr. Aneta Durakiewicz i r.pr. Małgorzata Wilczek.

Zapisy przyjmujemy na adres:

[email protected],

do 24 kwietnia 2018 roku., tj. do wtorku do godziny 16.00, potwierdzenie udziału wraz z podaniem indywidualnej godziny porady, wyślemy do godz. 20:00.

UWAGA!!!

W TYTULE WIADOMOŚCI prosimy wpisać:

„LUBLIN – PORADA INDYWIDUALNA oraz swoje IMIĘ I NAZWISKO”

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).