Obywatelski projekt ustawy „Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym”

Logo Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym invert

Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym”. Projekt ma na celu oczyszczenie naszych umów bankowych – od prostych ROR po toksyczne umowy kredytowe – z niedozwolonych  zapisów.

22 kwietnia 2015 r. projekt ustawy został złożony w Sejmie na ręce Marszałka Radosława Sikorskiego.

Uwaga!

Marszałek Radosław Sikorski wydał już Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu z naszej inicjatywy. Oznacza to, że możemy wreszcie rozpocząć Ogólnopolską Akcję zbierania podpisów!

Czasu niewiele, bo MUSIMY złożyć ustawę wraz ze 100 tys. podpisów, tak aby jeszcze w tej kadencji projekt trafił pod obrady Sejmu.

Poniżej można pobrać kartę do zbierania podpisów. Podpis pod poparciem projektu w/w Ustawy może złożyć każdy pełnoletni obywatel naszego kraju posiadający czynne prawo wyborcze.

Już teraz można pobrać i zapoznać się z projektem ustawy, uzasadnieniem do projektu oraz listą poparcia.

Listy z zebranymi podpisami poparcia dla projektu ustawy należy przesłać na adres (listem poleconym lub zwykłym):

Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej
„Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym”
Skr. poczt. nr 45
ul. Łukasińskiego 45c
71-215 Szczecin

Można je również wysłać na adres Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu (listem poleconym lub zwykłym):

Stowarzyszenie zwykłe p. n.
Stop Bankowemu Bezprawiu
ul. Marszałkowska 85/78
00-683 Warszawa

Pobierz:

 


Nie musisz być kredytobiorcą, by paść ofiarą bankowego oszustwa. Wystarczy, że jesteś posiadaczem zwykłego konta ROR. To, że bank jednostronną decyzją nagle podwyższa ci opłatę, jest niezgodne z prawem. Czas to zmienić!

Projekt ustawy „Stop bankowym klauzulom niedozwolonym”, jest pierwszym w Polsce zmierzającym do wyrównania praw w relacjach klientów z bankami.

Pomysł powstał w środowisku osób, oszukanych na tzw. kredytach frankowych. Dlatego tekst umożliwia m.in. wprowadzenie do umów kredytowych, przeliczanych w innych walutach niż PLN, porządku prawnego, poprzez usunięcie z ich treści zapisów niezgodnych z prawem polskim, orzeczeniami sądów powszechnych i klauzul abuzywnych publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jednak porządek prawny w relacjach z instytucjami finansowymi poprawi sytuację wszystkich klientów banków.

Projekt ustawy „Stop bankowym klauzulom niedozwolonym” nie ogranicza się do umów błędnie nazywanych „frankowymi”, ale wyraźnie jej prawa rozciągnięte są na posiadaczy wszystkich umów denominowanych i indeksowanych do waluty innej niż PLN. Twórcy projektu wyszli z założenia, że oferowane przez pazerne banki umowy kredytowe, były w istocie instrumentami finansowymi i są sprzeczne z zapisami Ustawy Prawo Bankowe.

Od samego początku banki zakładały nierówność w traktowaniu stron przy toksycznych umowach kredytowych, przerzucając na klientów wyłączne i nieuzasadnione ryzyko. Niniejszy projekt ustawy ma za zadanie rozpoczęcie procesu przywracania tej równości między bankami, a ich klientami. Aktualnie banki posiadają zbyt duże uprawnienia i nieuzasadnione przywileje. Stale domagają się uprzywilejowania przed innymi podmiotami rynku kapitałowego, oraz prawami obywatelskimi. Banki wyciągają środki finansowe z budżetów wielu państw pod pretekstem ratowania depozytów, a przecież od ich ochrony i pomnażania są powołane.

Przedstawiony projekt ustawy nie rodzi wobec Skarbu Państwa lub innych instytucji żadnych kosztów finansowych. Również banki nie poniosą z tytułu wprowadzenia przedstawionego projektu ustawy istotnych kosztów, obniży się tylko ich zysk, który w ostatnich latach stale wzrastał, również z powodu rosnących w niczym nie ograniczony sposób rat naszych kredytów.

Oddajemy więc Parlamentarzystom projekt ustawy, dzięki któremu będą mogli udowodnić po czyjej stoją stronie, po stronie banków i ich lobby, czy po stronie obywateli?

Wśród twórców niniejszego projektu ustawy są zwykli obywatele, posiadacze toksycznych kredytów, klienci banków, prawnicy wielu specjalizacji, w tym: prawa bankowego, cywilnego, byli legislatorzy sejmowi…

Dziękujemy Komitetowi Obywatelskiemu Inicjatywy Ustawodawczej “Stop bankowym klauzulom niedozwolonym” ze Szczecina, w szczególności Magdzie Kaszni za prace nad projektem. Jako Ruch Obywatelski Stop Bankowemu Bezprawiu, będziemy wspierać tą inicjatywę.