Licytacje i eksmisje wbrew wyrokom TSUE. Kolejne już na początku lutego

Licytacje i eksmisje wbrew wyrokom TSUE. Kolejne już na początku lutego

 

Wg statystyk  Ministerstwa Sprawiedliwości (pozyskanych przez PozwalemBank[1]) w 2019r. wpłynęło do sądów 57,5 tys. nakazów z roszczeń bankowych. W tym 1 356 dotyczących roszczeń bankowych dla kredytów odnoszących się do walut obcych.

W Sumie uwzględniono w całości lub części 42,4 tys. nakazów w tym 520 dla kredytów odnoszących się do walut obcych.

Szczególnie dramatyczne skutki nakazy zapłaty występują w przypadku kredytów hipotecznych. Dane MS nie pokazują wobec ilu  kredytobiorców posiadających kredyt złotowy wystąpiono o nakazy. Wyodrębnione statystyki pokazują 520 przypadków wydania nakazów wobec rodzin posiadających kredyty hipoteczne tzw: “walutowe”.

W ostatnich dniach do Stowarzyszenia wpłynęło kilka przypadków w których odbyły się już licytacje lub odbędą się one w ciągu najbliższych dni. Licytacje odbywają się wbrew wyrokowi z 13 września 2018 (C‑176/17) oraz Postanowieniu z 28 listopada 2018 r.  (C‑632/17) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał procedurę nakazów zapłaty (także “bankowych”) za niezgodną z przepisami Dyrektyw.

 

Sprawa rodziny Pani dotyczy drugiej licytacji, która jest planowana na 4 lutego 2020 r.  Pani Ewa zamieszkuje dom wraz z rodzicami i synem. Nakaz zapłaty został wystawiony przez sąd bez weryfikacji uczciwości postanowień umowy kredytu, która stanowiła podstawę roszczenia banku, bo umowa kredytu nawet nie została załączona do pozwu. Pani Ewa wysłała pismo do Prezesa Banku PKO BP z prośbą o interwencję.

Sprawa Pani Sylwii i jej syna dotyczy licytacji planowanej na 6 luty 2020 r. W tej sprawie bezspornym jest fakt niedostarczenia nakazu na właściwy adres. mBank wysłał wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenie umowy na nieprawidłowy adres (dokumentacja w załączeniu). Również Pani Sylwia wysłała pismo do Prezesa mBanku prośbą o interwencję.

W sprawie licytacji kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne Stowarzyszenie SBB wystąpiło do Prezydenta. Ustawa przyjęta na wniosek Prezydenta RP o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy[2] nie dotyczy osób będących w tak trudnej sytuacji. Stowarzyszenie wnioskuje więc do Prezydenta o rozwiązanie ustawowe, które powstrzyma bezprawne licytacje i eksmisje polskich rodzin.


[1] https://www.facebook.com/pozwalemBank/

[2] http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1863_u.htm