Konferencja prasowa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w dniu ogłoszenia wyroku TSUE w sprawie C-260/18 (Dziubak)

TSUE potwierdził, że polskie sądy mają obowiązek usunąć nieuczciwy mechanizm frankowy z umów kredytu.
TSUE odrzucił też interpretację banków. Zdaniem TSUE umów „frankowych” nie można rozliczać po kursie NBP i ograniczyć odpowiedzialność banków wyłącznie do zwrócenia „spreadów”.
W praktyce ten wyrok oznacza, że kredytobiorcy przez lata płacili bankom zawyżone kwoty. Często są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz te kwoty powinny zostać zwrócone polskim rodzinom.