Który bank jest najbardziej narażony na ryzyko?

Który bank jest najbardziej narażony na ryzyko?

Fakt ryzyka ekonomicznego i prawnego, związanego z posiadaniem w portfelu banku toksycznych produktów jest już dostrzegany przez inwestorów. Alior Bank w ramach transakcji zakupu Banku BPH „wyklucza natomiast portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, innych walutach obcych …”((Alior Bank kupuje Bank BPH))

Bank

Kredyty
i pożyczki
CHF [mld zł]

Aktywa
łącznie [mld zł]

%
toksycznych kredytów
w aktywach

PKO

31.3

266.9

12%

mbank

19.8

123.5

16%

Millenium

18.6

66.2

28%

BPH

13.2

31.3

42%

Getin Noble

13.1

70.8

19%

Raiffeisen POLBANK

12.1

61.9

20%

BZ WBK

10.8

139.7

8%

BGŻ PARIBAS

7.3

65.4

11%

PEKAO

4.3

165.7

3%

ING

1.4

108.9

1%

BOŚ

1.4

20.9

7%

Handlowy((Wartość kredytów i pożyczek CHF w przypadku banku Handlowego jest szacunkowa, informacja za StrefaInwestorow.pl))

1

65

2%

Alior

0.2

40

1%

Z powyższej tabeli możemy łatwo wysnuć wnioski, że najbardziej narażone na ryzyko banki już poniosły karę za stosowanie niezgodnych z prawem zapisów umów. Jest jednak także liczna grupa spółek giełdowych, która, choć narażona na ryzyko, nie spotkała się jeszcze z zasłużoną karą ze strony zarówno konsumentów, jak i sądów.

Wszystko wskazuje na to, że kara ta nastąpi – wcześniej czy później i będzie równie dotkliwa dla akcjonariuszy. Niewykluczone też, że spółki, które już cierpią na skutek sprzedaży produktów niezgodnych z prawem, ucierpią jeszcze bardziej.

Nadmierne zyski banków, wynikające z toksycznych kredytów są kosztem dla każdego uczestnika gospodarki. Jak słusznie zauważa dr Artur Bartoszewicz (SGH), „wszyscy jesteśmy frankowiczami dlatego, że koszty społeczne ponosi całe społeczeństwo, a nie wybrana grupa społeczna”((Międzynarodowa Konferencja „Problemy konsumenta na rynku finansowym” 7 października 2016 r. Sejm RP)).

Większe raty oznaczają mniejszą konsumpcję – filar tworzenia PKB i bogactwa narodu. Mniejsze niż potencjalnie możliwe wydatki gospodarstw domowych oddziałują na pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju. Wpływa to istotnie  na możliwy do osiągnięcia  PKB – w odniesieniu do scenariusza bez wzrostu obciążeń wynikających ze zobowiązania kredytowego powiązanego z walutami obcymi – poprzez mniejsze wpływy podatkowe z PIT, CIT i VAT.

Wzrost salda kredytu powyżej wartości lokum spowodował wykluczenie części uczestników z transakcji wtórnych na rynku nieruchomości. Nadpodaż nieruchomości przy niskim realnym popycie wpływa na spadek ich cen, a tym samym utratę potencjalnych korzyści przez obecnych właścicieli. Jak zauważyła KNF, narastanie problemów z obsługą kredytów może negatywnie wpłynąć na sytuację na całym rynku nieruchomości((Urząd KNF: Raport o sytuacji banków w 2012r.)).

 

–> Czytaj dalej: Kto zarabia na kredytach toksycznych?