Jakie są propozycje ustawowe?

Jakie są propozycje ustawowe?

Jedynie wspomniany projekt Kukiz’15 stworzony został w interesie konsumentów. Zakłada on uczciwe zrównanie warunków spłaty kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych z kredytami złotowymi. Dlatego też przyjęcie przez Sejm RP tego projektu będzie w stanie powstrzymać poszkodowanych konsumentów przed wyegzekwowaniem swoich praw w sądach. Brak alternatywy dla drogi sądowej lub słaba alternatywa w postaci niewiele zmieniającej sytuację kredytobiorców ustawy wniesionej przez Kancelarię Prezydenta RP – druk 811 spowoduje, że tysiące kredytobiorców zwróci się na drogę sądową przeciwko nieuczciwym, działającym niezgodnie z prawem bankom.

Porównanie projektów ustaw zawartych w drukach 729, 811 i 877 do obecnej sytuacji oraz kredytu po wyroku sądu w odniesieniu do kursu, wysokości rat i salda

przy kursie CHF 4.0:

rata w PLN (kurs 4,0)

Saldo w PLN (kurs 4,0)

Obecny kredyt “indeksowany”

1 620,00 zł

391 200,00 zł

Projekt PO (druk 877)

1 265,00 zł

282 000,00 zł

Projekt Kukiz’15 (druk 729)

1 016,00 zł

195 500,00 zł

Projekt Prezydenta (druk 811)

1 564,00 zł

364 800,00 zł

Pełne odfrankowienie (sąd)

551,00 zł

133 000,00 zł

(Kredyt “indeksowany” wypłacony w dniu 15 sierpnia 2008, 250.000 zł, 30 lat, marża 1.5%)

Porównanie rat kapitałowo-odsetkowych

Porównanie salda kredytu

 

–> Czytaj dalej: Czy Polska może obawiać się arbitrażu?