Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Spotkanie dotyczące nakazów zapłaty oraz sprzedaży wierzytelności kredytowych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z r.pr. Aneta Durakiewicz i r.pr. Małgorzata Wilczek, dotyczące nakazów zapłaty oraz sprzedaży wierzytelności kredytowych, które odbędzie się w Warszawie  19 KWIETNIA br. (CZWARTEK) o godz. 17:30, w biurze SBB przy ul. Marszałkowskiej 21/25 m. 35 – klatka nr 2 , IV piętro (wejście od Al. Armii Ludowej).

Wykład poprowadzą r.pr. Aneta Durakiewicz i r.pr. Małgorzata Wilczek a dot. będzie następujących zagadnień:

  1. Nakaz zapłaty jako groźna broń banków.
  2. Sprzedaż wierzytelności kredytowych – konsekwencje dla kredytobiorcy.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe wykład przeznaczony jest dla 30 osób.

ZAPISY NA WYKŁAD przyjmujemy na adres:

[email protected], do 18 bm., tj. do środy, do godz. 18:00.

UWAGA!!! W TYTULE WIADOMOŚCI prosimy wpisać

„WYKŁAD oraz swoje IMIĘ I NAZWISKO”

Potwierdzenie wyślemy do godz. 21:00.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).