Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Bezpłatne porady prawne – Kraków, 8 marca

W dn 08.03.2018r zapraszamy osoby poszkodowane przez banki na pierwsze w 2018 r bezpłatne porady prawne w Centrum Obywatelskim przy ul Reymonta 20. Porad będzie udzielać Pani adwokat Teresa Majewska.

Osoby zainteresowane poradą prosimy o wczesniejsze zgłoszenie na mail [email protected] lub tel.783145406 (Porady organizowane są pod patronatem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu).

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).