Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

msza; modlitwa; CHF; sprawiedliwość