Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Nowe władze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

SBB

Z przyjemnością informujemy, że na Sobotnim Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu został wybrany nowy Zarząd w składzie (w kolejności alfabetycznej):

Prezes – Arkadiusz Szcześniak

Członkowie zarządu:
Barbara Husiew
Adam Iganowicz
Paweł Nogal
Marcin Pachla
Maciej Pawlicki
Mariusz Zając

Komisja rewizyjna:
Barbara Gadecka
Maciej Janiszewski
Halina Królczyk
Lubomira Paśko
Barbara Węgrowska

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i szczerze współczujemy ogromu pracy, który jest przed nimi. Jednak robią to dla Nas wszystkich, więc na pewno będą zaangażowani i oddani swoim działaniom. Oczywiście z pomocą Nas wszystkich.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).