Nie wiesz jak się modlić?

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane są do codziennego rozważania. Pierwszy fragment Pisma Świętego jest fragmentem dla pierwszego kroku Naszego Jerycha.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5,4-11

Nasza sytuacja przypomina tę z ewangelii, kiedy Piotr, choć pracował całą noc, nic nie złowił.  My pracowaliśmy ciężko 2 lata, a perspektywa  uwolnienia się z niewoli ekonomicznej ciągle się oddala. Jesteśmy bezradni, chociaż zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy.

Szymon jest zmęczony, zniechęcony, toczy się w nim walka wewnętrzna. Przecież zna się na łowieniu ryb, więc dlaczego miałby znów wypłynąć na połów i to w środku dnia?  Ale wygrywa w nim pokorne zaufanie słowu.

„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów” – mówi nam Chrystus.

Jaką odpowiedź dam Chrystusowi?


Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna Prz. 3,5-6


Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego!  Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Ps. 130, 1-2


Św. Paweł pisze: Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu, żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. 2Kor 4,8


Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną. Łk 18, 38


Zawołałem z ucisku do Jahwe, Jahwe mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. Jahwe jest ze mną: nie lękam się; cóż może uczynić mi człowiek? Jahwe jest ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów. Lepiej się uciec do Jahwe, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Jahwe, niżeli zaufać książętom. Ps. 118, 5-9