Historia korespondencji SBB z ZBP

Pismo wysłane 9 marca 2018 roku – “Wezwanie ZBP do usunięcia NARUSZEŃ PRAWA”

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZEŃ PRAWA ZBP

W piśmie wnosimy o usunięcie ze stron ZBP informacji nieprawdziwych, naruszających dobra osób pokrzywdzonych przez banki.

Związek Banków Polskich nie odpowiedział na ww pismo.