Korespondencja kierowana przez Stowarzyszenie SBB w 2019 roku

1. Pismo do Andrzeja Szlachty, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych o przywrócenie budżetu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2019 rok.
2019.01.SBB.KFP

2. Wniosek do posła Tadeusza Cymańskiego, przewodniczącego Podkomisji rozpatrującej projekty ustaw. tzw. “frankowych” o ponowne przeliczenie przez Komisję Nadzoru Finansowego skutków finansowych projektów ustaw druk 729, 811, 877 i 1863.
2019.02.SBB

3. Listy do ambasad Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Portugalii z informacją o łamaniu w Polsce praw konsumentów oraz dyrektyw Unii Europejskiej przez banki mające siedzibę we wspomnianych krajach.

RFN SBB_PF
Austria SBB-PF_Ambasada_Austrii
Hiszpania SBB-PF_Ambasada_Hiszpanii
Portugalii SBB-PF_Ambasada_Portugalii

Odpowiedź z Ambasady Portugalii.
Pismo_ambasadorow

4. Skarga do Komisji Europejskiej na próby wpływania przez ambasady obcych państw na przebieg procesów legislacyjnych w Polsce.
2019.04.SBB

5. Wniosek do Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE o przyspieszenie procedowania wniosku w sprawie C-260/18.
2019.08.SBB-TSUE

6. Przekazanie uwag Stowarzyszenia SBB dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw opublikowanych pod numerem UD 145.
2019.10.SBB

7. Podziękowania za działania UOKiK na rzecz konsumentów pokrzywdzonych przez instytucje finansowe i realizowane przez UOKiK projekty pomocy prawnej dla pokrzywdzonych.
2019.12.SBB-sig

8. Apel do Prezydenta o podjęcie pilnych działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych eksmisji wykonywanych przez wymiar sprawiedliwości na rzecz banków.
SBB.2019.14_Prezydent_podpisany