Korespondencja kierowana przez Stowarzyszenie SBB w 2017 roku

1. Pytania do KNF w sprawie banku BPH. Informacja do wiadomości UOKiK, NBP i RF.
2.2017 dw

2. Apel do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Jacka Sasina o przyjęcie do dalszych prac projektu druk 729 (projekt ustawy “odfankowującej”), zgłoszonego przez Kukiz’15.
3.2017

3. Prośba do członków Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: projektów ustaw zawartych w drukach sejmowych 729, 811 i 877 o zlecenie odpowiednim resortom wykonania analizy skutków społecznych funkcjonowania kredytów pseudowalutwowych.
5.2017

4. Prośba do członków Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: projektów ustaw zawartych w drukach sejmowych 729, 811 i 877 o włączenie w prace wskazanych resortów ekspertów strony społecznej.
6.2017

5. Wezwanie prezesa NBP Adama Glapińskiego do publicznej debaty o skutkach społecznych braku realnych działań mających na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych instrumentów finansowych odnoszących się do walut obcych.
III.P.1.2017

6. Pytania do Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o brak interwencji Komisji Europejskiej w sprawie błędnej implementacji Dyrektyw 93/13/EWG i wyroków niezgodnych z dyrektywami UE. Pytania zadane zostały w kontekście zapowiadanej interwencji KE w sprawach o znacznie mniejszym znaczeniu dla obywateli Polski, niż łamanie dyrektywy UE.
III.P.2.2017.KE

7. Wezwanie Prezydenta Andrzeja Dudy do wywiązania się z obietnicy w trakcie kampanii wyborczej potwierdzonej także już po objęciu stanowiska Prezydenta RP.
III.P.3.2017

8. Pytania do Mariusza Cholewy, prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej, którego akcjonariuszami jest 10 banków, w tym Idea Bank Leszka Czarneckiego oraz Związek Banków Polskich. Pytania dotyczą informowania przez BIK o zagrożeniach związanych z portfelem kredytów “frankowych” dla stabilności finansowej państwa i sytuacji kredytobiorców.
III.P.4.2017.SBB – BIK

9. Apel do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie w związku z sytuacją osób zlicytowanych przez banki po wystawieniu przez nie niekonstytucyjnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.
III.P.5.2017.SBB

10. Pytanie do Przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego o to czy instrumenty pochodne stosowane przez banki CIRS/FX SWAP, zabezpieczające banki przed ryzykiem walutowym w kredytach waloryzowanych do walut obcych wpływały na ryzyko walutowe kredytobiorców i ponoszone przez nich koszty kredytu?
III.P.6.2017.SBB

11. Prośba do premier RP Beaty Szydło o spotkanie z poszkodowanymi przez banki.
III.P.7.2017.SBB

12. Prośba do poszczególnych klubów parlamentarnych o dołączenie się do apelu kierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie respektowania praw konsumentów w Polsce.
A. III.P.8.2017.SBB – Kukiz
B. III.P.8.2017.SBB – Nowoczesna
C. III.P.8.2017.SBB – PO
D. III.P.8.2017.SBB – PSL
E. III.P.8.2017.SBB – WiS
F. III.P.8.2017.SBB – PIS

13. Podziękowanie dla premier RP Beaty Szydło za interwencję, która uchroniła rodzinę która otrzymała od banku wypowiedzenie umowy i BTE w związku z czym groziła jej utrata dachu nad głową tuż przed dniem Wszystkich Świętych.
III.P.9.2017.SBB

14. Zapytanie do Marka Chrzanowskiego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o wyjaśnienie bezczynności KNF w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarządy banków działających w Polsce.
III.P.10_SBB

15. Pytania do Jacka Bartkiewicza, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (finansowanie kredytów CHF, wpisy do hipoteki, wpływ kredytów CHF na stabilność sektora bankowego, wielkość transferów środków z Polski za granicę w związku z ubezpieczeniem ryzyka banków CIRS/FX SWAP, jakie będą skutki dla systemu bankowego w Polsce rozwiązania problemu na drodze sądowej?)
III.P.11.2017.SBB
Pytania do NBP: Dlaczego obciążenie zagranicznych właścicieli nieuczciwych banków jest zagrożeniem dla systemu finansowego naszego kraju?
Odpowiedź
Wcześniejsze pisma:
Odpowiedź na list Jacka Bartkiewicza członka zarządu NBP
SBB wzywa Prezesa NBP do publicznej debaty

16. Protest kierowany na ręce Rektora Szkoły Głównej Handlowej w związku z nadaniem przez tę uczelnię tytułu doktora honoris causa Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi – przewodniczącemu organizacji Związek Banków Polskich celowo wprowadzającej w błąd opinię publiczną i rozpowszechniającej nieprawdziwe informacje.
III.P.12.2017.SBB

17. Zapytanie dotyczące możliwości ujednolicenia orzecznictwa w zakresie kredytów waloryzowanych do walut obcych oraz doprowadzenia go do zgodności z obowiązującym prawem unijnym kierowane do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.
III.P.13.2017 Wniosek_SN_13