Kalkulator przewalutowania

Sprawdź jak po “przewalutowaniu” Twojego pseudokredytu zmieni się Twoja rata.

  • Pamiętaj, że obecnie WIBOR jest na historycznie niskim poziomie i będziesz narażony na ryzyko szybkiego wzrostu oprocentowania kredytu a tym samym dalszym wzroście rat.
  • Pamiętaj, że po przewalutowaniu saldo kredytu będzie już ustalone w złotówkach i nie będzie maleć wraz ze spadającym kursem waluty.
  • Pamiętaj, że banki przygotowując aneks o przewalutowaniu mogą próbować wprowadzić do aneksu zapisy uniemożliwiające dochodzenia roszczeń z tytułu nadpłat, które możesz odzyskać na drodze sądowej.


Uwaga: symulacja ma charakter orientacyjny i przewiduje wzrost WIBOR o 1,5 pp.
Należy pamiętać, iż historycznie WIBOR był także na znacznie wyższym poziomie niż zakłada ta symulacja.

ZMIENIAJ TYLKO POLA ZAZNACZONE NA ZIELONO. Wynik pojawi się po wypełnieniu wszystkich pól.

Przy wpisywaniu liczb dziesiętnych pamiętaj, aby używać kropki (“.”) zamiast przecinka.